12742 monitorowanie pracy zdalnej safetica it manager axence nvision

Monitorowanie pracy zdalnej

Monitorowanie pracy zdalnej, zwłaszcza obecnie, kiedy znaczna część pracowników wykonuje swoje obowiązki służbowe z domu, może przynieść wymierne korzyści zarówno pracodawcy, jak i pracownikom. Pracownicy poczują się bardziej zmotywowani, natomiast pracodawcy będą mieli możliwość wykazania realnego czasu aktywności pracowników.

Monitorowanie pracy zdalnej – choć w pierwszej chwili może się wydawać, że świadczy o braku zaufania – to w zdecydowanym stopniu wpływa na zwiększenie zadowolenia pracowników. Wynika to po pierwsze z większej świadomości wartości swojej pracy – pracownicy wiedzą co mają zrobić i z czego są rozliczani. Po drugie wpływa na konkurencyjność całego zespołu, ponieważ wiedzą oni, że ich koleżanki i koledzy pracujący np. nad tym samym projektem, w równym stopniu są w niego zaangażowani.

Biorąc pod uwagę fakt, że praca w trybie home office to normalny dzień pracy, pracodawca może oczekiwać od pracownika wywiązywania się ze swoich obowiązków służbowych. Monitorowanie pracy zdalnej to nic innego, jak wymagania pracodawców / liderów zespołów odnośnie realizacji powierzonych zadań, informacji o etapie na jakim dane zadania się znajdują, czy też zwyczajnie sprawdzenia, czym pracownik aktualnie się zajmuje.

Obawa pracodawców czy dany pracownik faktycznie pracuje, a także czy jest zaangażowany w swoje obowiązki jest uzasadniona. Podobnie jak to, czy nieograniczone korzystanie z firmowego sprzętu (w godzinach pracy i po godzinach pracy) nie stanowi ryzyka wycieku poufnych plików. Utrata kluczowych dokumentów firmowych może nie tylko narazić organizację na koszty, ale również wpływa na utratę reputacji wśród klientów i kontrahentów.

NARZĘDZIA UMOŻLIWIAJĄCE MONITOROWANIE PRACY ZDALNEJ

SAFETICA

IT MANAGER

AXENCE NVISION

Oferujemy zaawansowane i innowacyjne rozwiązania, które umożliwiają monitorowanie pracy zdalnej. Zebrane dane prezentowane są w postaci czytelnych raportów, które dodatkowo można filtrować w zależności od potrzeb. Głównym celem narzędzi do monitorowania pracy zdalnej jest wykrycie oraz wyeliminowanie czasochłonnych, a także niepożądanych aktywności. W rezultacie przyczyniają się do wzrostu efektywności pracy poszczególnych pracowników, a tym samym do wzrostu efektywności całej firmy.

Jednocześnie, oferowane przez nas rozwiązania są rozbudowane o dodatkowe funkcjonalności (w zależności od producenta). Te funkcjonalności obejmują m.in. zarządzanie całą infrastrukturą IT przedsiębiorstwa, zapobieganie wyciekom danych wrażliwych, monitoring sieci, a także zarządzanie urządzeniami pracowników wykorzystywanymi do celów służbowych (BYOD).

Safetica – monitorowanie pracy zdalnej

 • Kontrola aktywności pracowników na stronach www i w aplikacjach
 • Wykrywanie wszelkich aktywności niezwiązanych z pracą
 • Raportowanie aktywności ekranu
 • Blokada wybranych stron i aplikacji (możliwość udostępniania wybranych aplikacji w określonym wymiarze czasu)
 • Statystyki dotyczące poszczególnych osób, a także całych działów

Dzięki oprogramowaniu Safetica managerowie mogą sprawdzić ile czasu pracownicy aktywnie korzystają z pakietu office, a ile poświęcają np. na przeglądanie stron internetowych bądź czatownie w social mediach. Co ważne, analizowany czas trwania aktywności dotyczy aktualnie otwartego okna aplikacji. Przykładowo, jeżeli pracownik ma cały czas otwartą pocztę e-mail, ale korzysta w tym czasie z innych aplikacji, bądź przegląda strony internetowe – Safetica rejestruje czas aktywności w aktualnie otwartej aplikacji, nie tej, która otwarta jest w tle. Dodatkowo, narzędzie to pozwala na kategoryzowanie aktywności według następujących typów: produktywne, nieproduktywne oraz neutralne.

Tego typu dane pomagają firmom z jednej strony zweryfikować efektywność pracowników, a także poprawić wydajność pracy, a z drugiej odkryć, w jakich miejscach mogą wystąpić zagrożenia dla bezpieczeństwa danych.

SAFETICA – DLA KOGO?

Jeżeli potrzebujesz oprogramowania, które umożliwi monitoring użytkowników, a jednocześnie operujesz dużą liczbą wrażliwych danych i chcesz mieć gwarancję, że nikt ich nie wykradnie, ani nie zostaną celowo udostępnione, to Safetica jest idealnym rozwiązaniem.

Wyeliminuje luki w zabezpieczeniach, a także zablokuje wszelkie potencjalne kanały wycieku. Uniemożliwi m.in. przesyłanie wrażliwych informacji (bazy klientów, oferty, projekty itp.) na prywatne adresy email czy do chmury, a także zablokuje operacje wykonywania zrzutów ekranu lub kopiowania danych na dyski przenośne.

Safetica – pozostałe funkcjonalności

 • Ochrona przed wyciekiem danych – skutecznie blokuje wszystkie potencjalne kanały wycieku danych
 • Możliwość błyskawicznego sprawdzenia źródła wycieku
 • Szyfrowanie danych na komputerach i nośnikach wymiennych
 • Inspekcja SSL/HTTPS
 • Klasyfikacja plików jako dane wrażliwe w oparciu o zawartość, a także kontekst
 • Możliwość ustawienia blokad:
  • – przechowywania danych wrażliwych na dyskach lokalnych,
  • – kopiowania danych wrażliwych na pendrive i CD
  • – dostępu do urządzeń przenośnych
  • – wydruku danych wrażliwych na drukarkach lokalnych, sieciowych i wirtualnych
  • – kopiowania zawartości pliku z danymi wrażliwymi do innego pliku
  • – wykonywania zrzutów ekranów / kopiowania na zasadzie przeciągnij i upuść / ctrl + c i ctrl + v
  • – przesyłania danych wrażliwych na strony www oraz do chmury
  • – wysyłania danych wrażliwych poprzez email, pocztę webową, a także komunikatory.
 • Natychmiastowe powiadomienia mailowe o zaistniałym problemie
 • Kontrola druku (w tym przydzielanie uprawnień do druku)
 • Ochrona urządzeń mobilnych (Mobile Device Management)
 • Spełnienie wymagań RODO
 • Audyt bezpieczeństwa

IT Manager – monitorowanie pracy zdalnej

Oprogramowanie IT Manager to zestaw narzędzi, które umożliwiają centralne zarządzanie infrastrukturą informatyczną oraz procesami IT w przedsiębiorstwie. Jego modułowa budowa pozwala na dobór i wdrożenie funkcjonalności według potrzeb. Jednym z takich modułów jest „Monitoring użytkowników”, umożliwiający kontrolę aktywności pracowników.

 • Monitoring rzeczywistego czasu pracy aplikacji
 • Weryfikacja odwiedzanych stron www
 • Przegląd wydruków (według użytkownika, drukarki, typu dokumentów)
 • Monitoring aktywności systemowej (szczegółowa analiza uruchamianych procesów)
 • Weryfikacja urządzeń USB (pliki kopiowane od/do stanowiska)
 • Blokada napędów USB
 • Autoryzacja zaufanych napędów USB
 • Dziennik podłączonych urządzeń USB
 • Blokada wybranych stron www (adresy dozwolone / zabronione)
 • Analiza aktywności użytkownika w czasie rzeczywistym
 • Analiza pracy stanowiska PC (włączenie, uśpienie, wyłączenie)
 • Cykliczny zapis zawartości ekranu użytkownika

IT MANAGER – DLA KOGO?

Jeżeli potrzebujesz systemu umożliwiającego monitoring pracy zdalnej, a jednocześnie oferującego możliwość kompleksowego i centralnego zarządzania złożoną infrastrukturą IT to IT Manager jest doskonałym rozwiązaniem.

System IT Manager pozwala na skalowanie od środowisk 5000+ stanowisk komputerowych. Dostarcza aktualne informacje na temat posiadanych konfiguracji komputerów i oprogramowania, optymalizując posiadane zasoby i ułatwiając planowanie w zakresie modernizacji sprzętu.

Dodatkowo umożliwia sprawną obsługę zgłoszeń serwisowych oraz wizualizuje ruch sieciowy, wyszukując wszystkie urządzenia sieciowe.

IT Manager – pozostałe funkcjonalności

BAZA KONFIGURACJI KOMPUTERÓW ORAZ OPROGRAMOWANIA

 • Automatyczne skanowanie konfiguracji sprzętowej zarejestrowanych stanowisk
 • Odczyt i cykliczna identyfikacja zainstalowanego oprogramowania
 • Skaner plików (np. multimedia)
 • Wykrywanie różnic w zakresie sprzętu oraz oprogramowania
 • Odczyt statusu stanowisk: on-line / off-line
 • Rejestrowanie czasu włączenia i wyłączenia PC
 • Monitoring kluczowych parametrów stanowiska (obciążenie CPU, RAM, HDD)
 • Raportowanie inwentaryzacyjne

ZARZĄDZANIE LEGALNOŚCIĄ OPROGRAMOWANIA

 • Analiza zainstalowanych aplikacji
 • Baza zakupionych licencji oraz repozytorium dokumentów licencyjnych (faktury zakupu, umowy)
 • Automatyczny audyt oprogramowania
 • Dostęp do bazy sygnatur aplikacji
 • Mechanizm downgrade / upgrade licencji
 • Możliwość przypisania licencji do PC lub użytkownika
 • Analiza wykrytego oprogramowania według struktury organizacyjnej oraz lokalizacyjnej
 • Alertowanie różnic w stanach oprogramowania
 • Tworzenie listy aplikacji typu dozwolona / zabroniona
 • Odczyt kluczy licencyjnych
 • Powiadomienia o wykryciu nowych aplikacji.

ZDALNE ZARZĄDZANIE I AUTOMATYZACJA

 • Przejęcie pulpitu użytkownika za pomocą agenta ITM
 • Transfer plików i katalogów na prawach administratora
 • Linia poleceń CMD wraz z kanałem zwrotnym
 • Wysyłanie wiadomości on-line
 • Czat techniczny z użytkownikiem
 • Zarządzanie procesami, a także usługami
 • Modyfikacja rejestru systemowego
 • Zarządzanie kontami użytkowników
 • Zapytania WMI
 • Tworzenie zadań instalacji oprogramowania
 • Uruchamianie plików wsadowych
 • Uruchamianie skryptów PS
 • Odczyt statusu wykonania skryptów
 • Odczyt kodów wyjścia (STDIN, STDOUT)
 • Harmonogram zadań
 • Kreator zadań backup’u.

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

 • Ewidencja wszystkich typów zasobów (monitory, telefony, drukarki itp.)
 • Tworzenie relacji pomiędzy zasobami (np. pracownik – komputer)
 • Przegląd historii powiązań
 • Kreator dokumentów przekazania oraz zwrotu zasobów
 • Wydruk kodów kreskowych
 • Możliwość dodawania własnych atrybutów zasobów
 • Kreator własnych szablonów zestawień
 • Repozytorium dokumentów (skany faktur, gwarancje)
 • Aplikacja mobilna do inwentaryzacji zasobów.

SERVICEDESK

 • Rejestracja zgłoszeń serwisowych użytkowników
 • Dedykowane panele: inżynier, manager oraz użytkownik
 • Własna kategoryzacja zgłoszeń
 • Kreator formularza zgłoszeniowego dla wybranych kategorii
 • Automatyczne przydzielanie opiekuna zgłoszenia
 • Możliwość zdefiniowania listy statusów oraz priorytetów
 • Określenie, a także analiza czasów SLA
 • Pełna obsługa zgłoszeń z poziomu dowolnej przeglądarki
 • Szablony powiadomień (e-mail, sms)
 • Obsługa dedykowanych linii wsparcia
 • Baza firm serwisowych
 • Tworzenie bazy wiedzy dla użytkowników
 • Panel ogłoszeń
 • Kreator ankiet
 • Automatyczna rejestracja zgłoszeń przez e-mail
 • Integracja z modułem Zarządzania Zasobami

KOMUNIKATOR

 • Bezpieczna, wydajna i szyfrowana komunikacja wewnątrz organizacji
 • Możliwość przesyłania wiadomości tekstowych, wykonywania połączeń audio-wideo, udostępniania ekranu, a także tworzenia konferencji
 • Przesyłanie plików
 • Konwersacje prywatne między użytkownikami, a także konwersacje w grupach
 • Odbieranie powiadomień od administratorów
 • Prosty interfejs.

MONITORING SIECI LAN

 • Skanowanie wybranych podsieci
 • Rozpoznawanie nazw oraz typów urządzeń
 • Odczyt stanu urządzeń (on-line / off-line)
 • Mapa sieci (w tym graficzne rozmieszczenie urządzeń w sieci)
 • Odczyt otwartych portów
 • Odczyt uruchomionych usług
 • Monitoring aktywności urządzeń
 • Zarządzanie urządzeniami poprzez http / https / SSH / Telnet

ZARZĄDZANIE WNIOSKAMI I UPRAWNIENIAMI

 • Obsługa wniosków wymagających akceptacji osób decyzyjnych (np. zakup sprzętu, wnioski o uprawnienia, przyjęcie pracownika)
 • Inwentaryzacja wszystkich systemów (aplikacji), a także zbiorów danych, w których są przetwarzane dane osobowe (RODO)
 • Możliwość określenia dostępu do każdego zinwentaryzowanego zasobu (imienne konta pracowników)
 • Określenie atrybutów użytkowych (np. termin ważności dostępu, poziom dostępu)
 • Raportowanie uprawnień

Axence nVision – monitorowanie pracy zdalnej

Moduł umożliwiający monitoring użytkowników w rozwiązaniu Axence nVision określany jest jako SmartTime. Jego podstawowym założeniem jest dostarczanie informacji o aktywnościach, które pochłaniają najwięcej czasu, a tym samym umożliwienie lepszego planowania zajęć. Dodatkowo, dzięki tego typu wiedzy, możemy wyeliminować najbardziej rozpraszające czynności, a tym samym znacząco podnieść efektywność pracy.

Raporty z modułu SmartTime dostępne są z poziomu przeglądarki internetowej w czytelnej i przejrzystej formie. Informacje o aktywnościach – pogrupowane z podziałem na produktywne, neutralne, a także nieproduktywne – mogą przeglądać sami pracownicy, jak również menadżerowie. Dodatkową zaletą rozwiązania jest możliwość ustawienie progu produktywności i uruchomienia alarmu email po jego przekroczeniu.

 • Statystyki czasu pracy: godzina rozpoczęcia i zakończenia aktywności, czas przy komputerze i poza komputerem
 • Lista aplikacji desktopowych i odwiedzanych stron www
 • Statystyki aktywności osobistej widoczne dla pracownika, statystyki aktywności podwładnych widoczne dla przełożonych
 • Podgląd zrzutu ekranu użytkownika dla menadżerów i administratorów
 • Kategoryzowanie aplikacji i stron www (np. aplikacje biurowe, komunikatory, rozrywka) – predefiniowana lista kategorii z możliwością edycji
 • Dodawanie wyjątków przez administratorów (np. że dana aplikacja w tej grupie uznawana jest za produktywną)
 • Statusy aplikacji desktopowych i stron www (produktywne, neutralne, nieproduktywne) z możliwością przypisania wyjątku np. dla wybranej grupy
 • Metryki produktywności: czas poświęcony na aktywność produktywną (wyliczenia procentowe)
 • Możliwość zdefiniowania progu produktywności i limitu nieproduktywności

AXENCE NVISION – DLA KOGO?

Jeśli chcesz zwiększyć świadomość użytkowników odnośnie własnej aktywności, a jednocześnie zyskać pełną wizualizację sieci oraz zwiększyć bezpieczeństwo, zoptymalizować pracę, a także zapobiegać przestojom, dzięki monitorowaniu urządzeń sieciowych, to rozwiązanie Axence nVision doskonale spełni te zadania.

Dodatkowo pozwoli zarządzać licencjami oraz zgłoszeniami serwisowymi.

Axence nVision – pozostałe funkcjonalności

NETWORK – pełen monitoring sieci

 • Skanowanie sieci, wykrywanie urządzeń i serwisów TCP/IP
 • Interaktywne mapy sieci, mapy użytkownika, oddziałów, mapy inteligentne
 • Serwisy TCP/IP: poprawność i czas odpowiedzi, statystyka ilości odebranych/utraconych pakietów (PING, SMB, HTTP, POP3, SNMP, IMAP, SQL itp.)
 • Liczniki WMI: obciążenie procesora, zajętość pamięci, zajętość dysków, transfer sieciowy itp.
 • Działanie Windows: zmiana stanu usług (uruchomienie, zatrzymanie, restart), wpisy dziennika zdarzeń
 • Licznik SNMP v1/2/3 (np. transfer sieciowy, temperatura, wilgotność, napięcie zasilania, poziom tonera i inne).
 • Kompilator plików MIB
 • Obsługa pułapek SNMP
 • Routery i switche: mapowanie portów, informacja do którego przełącznika urządzenie jest podłączone
 • Obsługa komunikatów syslog
 • Monitorowanie listy usług Windows
 • Obsługa szyfrowania AES, DES i 3DES dla protokołu SNMPv3.

INVENTORY – łatwe zarządzanie zasobami IT

 • IT Asset Management – zarządzanie wszelkimi zasobami, za które odpowiada dział IT
 • Szczegółowe informacje i ewidencja czynności wykonywanych na zasobach w trakcie całego cyklu życia, możliwość definiowania statusów, a także pól oraz generowanie protokołu przekazania sprzętu
 • Widok zasobów, aplikacji, dokumentów, licencji dla poszczególnego użytkownika lub osobny widok według zasobów przypisanych do urządzeń
 • Jednoczesne przypisywanie dokumentu do wielu zasobów
 • Software Asset Management – rozbudowany system zarządzania aplikacjami i licencjami, w tym identyfikacja realnego zużycia licencji
 • Rozliczanie dowolnego typu licencji, w tym modelowanie licencji chmurowych
 • Rozliczanie licencji według użytkownika, urządzenia, numeru seryjnego lub na podstawie wersji zainstalowanej aplikacji
 • Audyt inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania
 • Wgląd w licencje przypisane do użytkownika pracującego na wielu urządzeniach
 • Zdalny dostęp do managera plików z możliwością usuwania plików użytkownika
 • Informacje o wpisach rejestrowych, plikach i archiwach .zip na stacji roboczej
 • Szczegółowe informacje o konfiguracji sprzętowej konkretnej stacji roboczej
 • Zarządzanie instalacjami/dezinstalacjami oprogramowania w oparciu o menedżera pakietów MSI
 • Alarmy: instalacja oprogramowania, zmiana w zasobach sprzętowych
 • Aplikacja dla systemu Android umożliwiająca spis z natury na bazie kodów kreskowych, a także kodów QR
 • Możliwość archiwizacji i porównywania audytów.

USERS – większe bezpieczeństwo i wydajność pracowników

 • Pełne zarządzanie użytkownikami, bazujące na grupach i politykach bezpieczeństwa
 • Blokowanie uruchamianych aplikacji
 • Monitorowanie wiadomości e-mail (nagłówki) – antyphishing
 • Szczegółowy czas pracy (godzina rozpoczęcia, godzina zakończenia aktywności, a także przerwy)
 • Użytkowane aplikacje (aktywnie i nieaktywnie)
 • Odwiedzane strony www (tytuły i adresy stron, liczba i czas wizyt)
 • Audyty wydruków (drukarka, użytkownik, komputer), a także koszty wydruków
 • Statyczny zdalny podgląd pulpitu (bez dostępu)
 • Zrzuty ekranowe (historia pracy użytkownika ekran po ekranie)
 • Blokowanie stron www
 • Zgodność z RODO – przyporządkowanie konfiguracji, uprawnień i dostępów do konkretnego użytkownika, niezależnie od urządzenia
 • Informatyka śledcza – szczegółowe wyszczególnienie aktywności oraz metryki użytkownika

HELPDESK – intuicyjna pomoc techniczna

 • Tworzenie zgłoszeń serwisowych i zarządzanie nimi (przypisywanie do administratorów)
 • Planowanie zastępstw w przydzielaniu zgłoszeń oraz procesowanie zgłoszeń z wiadomości e-mail
 • Obsługa umów o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (SLA), w tym: metryki, raporty, zarządzanie dniami wolnymi od pracy
 • Automatyzacje bazujące na założeniu: warunek -> akcja
 • Zarządzanie powiadomieniami (przypisywanie do administratorów)
 • Baza zgłoszeń z rozbudowaną wyszukiwarką
 • Powiadomienia i widok zgłoszeń odświeżanych w czasie rzeczywistym
 • Komentarze, zrzuty ekranowe i załączniki w zgłoszeniach, konfigurowanie pól niestandardowych, powiązanych z wybraną kategorią zgłoszenia
 • Wewnętrzny komunikator (czat) z możliwością przesyłania plików i tworzenia rozmów grupowych
 • Komunikaty  wysyłane do użytkowników / komputerów z możliwym obowiązkowym potwierdzeniem odczytu
 • Zdalny dostęp do komputerów z możliwym pytaniem użytkownika o zgodę oraz możliwością blokady myszy/klawiatury
 • Zadania dystrybucji oraz uruchamiania plików (zdalna instalacja oprogramowania) dwukierunkowa wymiana plików
 • Integracja użytkowników z Active Directory
 • Baza wiedzy z kategoryzacją artykułów, wyszukiwarką i możliwością wstawiania grafik oraz filmów YouTube
 • Rozbudowany system raportów
 • Przejrzysty i intuicyjny interfejs webowy.

DATAGUARD – kontrola dostępu do danych

 • Informacje o urządzeniach podłączonych dla danego komputera
 • Lista wszystkich urządzeń podłączonych do komputerów w sieci
 • Audyt (historia) podłączeń i operacji na urządzeniach przenośnych oraz na urządzeniach sieciowych
 • Zarządzanie prawami dostępu (zapis, uruchomienie, odczyt) dla urządzeń, komputerów, a także użytkowników
 • Centralna konfiguracja: ustawienie reguł dla całej sieci, dla wybranych map sieci oraz dla grup i użytkowników Active Directory
 • Alarmy: podłączono/odłączono urządzenie mobilne, operacja na plikach na urządzeniu mobilnym
 • Automatyczne nadawanie użytkownikowi domyślnej polityki monitorowania i bezpieczeństwa
 • Możliwość usuwania nieistniejących/zutylizowanych nośników danych (np. USB)
 • Atrybut „nośnik zaufany”
 • Alarm o podłączonym obcym urządzeniu
 • Metryki użytkownika prezentujące aktualne ustawienia dla poszczególnego pracownika.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem oprogramowania Safetica, IT Manager lub Axence nVision bądź chcieliby Państwo porozmawiać z naszym inżynierem na temat szczegółowych funkcjonalności i wdrożenia, zapraszamy do kontaktu.

[email protected]