Wirtualizacja infrastruktury serwerowej

Wirtualizacja infrastruktury serwerowej jest odpowiedzią na systematyczny przyrost zapotrzebowania na systemy, które zapewniają ciągłość pracy przedsiębiorstwa. Dotyczy to przede wszystkim konieczności zakupu kolejnych serwerów fizycznych, UPS-ów, czy też mocniejszych systemów chłodzących. Dodatkowo, wszystkie te serwery nigdy nie pracowały w maksymalnym obciążeniu, ze względu na to, że pojedynczy system nie był w stanie zaabsorbować pełnej mocy obliczeniowej nowego serwera. Dlatego zwiększało się zapotrzebowanie na energię elektryczną, co jeszcze bardziej podnosiło koszty utrzymania firmowych serwerowni.

Konsekwencją takiej sytuacji stała się potrzeba stworzenia oprogramowania służącego do wirtualizowania zasobów hardwarowych. Stworzono wirtualizatory, które umożliwiały instalację kilku wirtualnych maszyn na jednym fizycznym serwerze. Pozwoliło to na lepsze wykorzystanie infrastruktury, a także szybsze i bezpieczne wdrażanie nowych środowisk, bez ryzyka utraty wcześniejszych danych.

Wirtualizacja infrastruktury serwerowej umożliwia budowanie klastrów wysokiej dostępności (High-Availability Cluster) z wyeliminowanymi pojedynczymi punktami awarii. Pozwala to przede wszystkim osiągnąć maksymalne bezpieczeństwo oraz zachować ciąg pracy środowiska klienckiego. W związku z tym, przy odpowiedniej konfiguracji awaria nawet ponad 50% sprzętu nie wpłynie na pracę użytkownika końcowego.

Rozwiązania HA do niedawna były zarezerwowane dla dużych Data Center, ale dzięki zmniejszeniu kosztów sprzętu i oprogramowania, możemy wdrażać je w coraz mniejszych organizacjach, które potrzebujących zaledwie kilku maszyn.

wirtualizacja infrastruktury serwerowej

Rozwiązania, które proponujemy naszym klientom:

Sprawdź, co jeszcze możemy Ci zaoferować: