Infrastruktura sprzętowa – projektowanie i wdrożenia

Projektujemy nowoczesne i profesjonalne rozwiązania informatyczne, bazujące na sprzęcie i oprogramowaniu renomowanych producentów.

Opracowując dedykowaną infrastrukturę, bierzemy pod uwagę:

 • aktualne potrzeby przedsiębiorstwa oraz korzyści wynikające z wdrożenia nowego rozwiązania,
 • skalę i zakres funkcjonowania firmy,
 • dotychczasowe zasoby,
 • informacje pozyskane od klienta, w tym: cele do osiągnięcia, zdefiniowane obszary problematyczne, prognozy rozwoju działalności.

Przygotowaniem projektu zajmują się nasi eksperci – doświadczeni analitycy biznesowi oraz administratorzy. Ich elastyczne podejście uwzględnia możliwość redefiniowania celów przez klienta, a także integrację bieżących i wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych.

Po etapie implementacji rozwiązania nasi specjaliści pozostają do dyspozycji klientów, oferując usługi doradcze oraz wsparcie techniczne.

Implementację projektu poprzedza przedstawienie klientowi szczegółowego harmonogramu zadań, co usprawnia proces wdrożeniowy, a jednocześnie pozwala na utrzymanie stabilnej pracy przedsiębiorstwa.

Rozwiązania systemowe

Wirtualizacja środowiska IT

 • Usługi Microsoft Azure

 • Rozwiązania oparte o Microsoft Hyper-V oraz VMware

 • Rozwiązania w wersji Standalone i skalowalne (Cluster)

 • Rozwiązania hybrydowe z wykorzystaniem usług Microsoft Azure

 • Replikacja maszyn wirtualnych (Hyper-V) – lokalna i do Azure

 • Implementacja rozwiązania Microsoft System Center Virtual Machine Manager (VMM)

 • Integracja VMM z usługą Azure Arc

 • Konsolidacja heterogenicznych rozwiązań wirtualizacji (Hyper-V, VMware, Citrix XEN) w jednej, zunifikowanej konsoli SCVMM

 • Rozwój i administracja systemami klienta (Outsourcing)

Komunikacja i kolaboracja: Exchange Server i Exchange Online

 • Wdrożenie firmowej/korporacyjnej poczty elektronicznej w oparciu o Exchange Server i Exchange Online

 • Rozwiązania w wersji standalone i wysoko dostępne (HA)

 • Skalowanie, load balancing sprzętowy/software

 • Ochrona AV i antyspam

 • Konfiguracja rekordów DNS dla SPF, DKIM, DMARC

 • Implementacja DMARC

 • Backup i archiwizacja poczty

 • Rozwiązania na potrzeby wymagań prawnych

 • DLP – Data Loss Prevention – Microsoft solutions

 • Rozwiązania hybrydowe poczty elektronicznej

 • Migracja lokalnych systemów poczty elektronicznej Exchange Server do Exchange Online

 • Migracja poczty elektronicznej z usług hostingowych (np. home.pl, nazwa.pl, itp.) do Exchange Online

 • Realizacja migracji systemów poczty elektronicznej Exchange Online (Cloud Exit) do lokalnego środowiska Exchange Server

 • Rozwój i administracja systemami klienta (Outsourcing)

Komunikacja i kolaboracja: Microsoft Teams, Cisco Webex, Zoom

 • Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna

 • Integracja z urządzeniami mobilnymi (smartphone, tablet)

 • Wideokonferencje

 • Redukcja kosztów połączeń w oddziałach rozproszonych

 • Głosowania i chat

 • E-learning

 • Integracja z VoIP

 • Rozwój i administracja systemami klienta (Outsourcing)

Komunikacja i kolaboracja: SharePoint i SharePoint Online

 • Implementacja firmowego/korporacyjnego intranetu w oparciu o SharePoint Server i SharePoint Online

 • Biblioteki dokumentów (OneDrive for Business)

 • Synchronizacja danych użytkowników do chmury (OneDrive)

 • Migracja serwerów plików do SharePoint Online

 • SharePoint Server – rozwiązania w wersji Standalone i farmy

 • SSL Offloading

 • Load Balancing

 • Bezpieczna publikacja lokalnych zasobów SharePoint do sieci Internet, w tym: rozwiązania terminalowe, Azure AD Application Proxy, WAF, UTM, VPN itp.

 • Rozwój i administracja systemami klienta (Outsourcing)

Rozwiązania terminalowe (praca zdalna)

 • Implementacja usług Remote Desktop Services (publikacja aplikacji <RemoteApp>, publikacja pulpitów)

 • Farmy usług terminalowych i rozwiązania w wersji Standalone

 • Rozwiązania lokalne (on-premises) i w chmurze Microsoft Azure

 • Bezpieczna publikacja usług terminalowych do sieci Internet, w tym: Remote Desktop Gateway, Azure AD Application Proxy, Azure Bastion , Just-in-time access (JIT), WAF, UTM, VPN (S2S), FIDO

 • Azure Virtual Desktop

 • Serwery przesiadkowe (Jumphost)

 • VDI – Virtual Desktop Infrastructure

 • App-V – wirtualizacja aplikacji

 • Rozwój i administracja systemami klienta (Outsourcing)

Zarządzanie infrastrukturą IT

 • Microsoft Endpoint Manager MEM (dawniej Intune)

 • Azure Arc – zarzadzanie środowiskiem lokalnym i w chmurze Microsoft Azure

 • Azure Automation

 • Microsoft Managed Desktop

 • Windows Autopatch

 • Rodzina rozwiązań Microsoft Core infrastructure (System Center)

 • Microsoft Defender

 • Migracja systemów i usług Microsoft: Windows Server, Exchange Server, SharePoint Server, Active Directory i inne

 • Systemy klienckie: Microsoft Windows (wyłącznie biznesowe, np. Pro, Enterprise, Embedded) Microsoft Surface, MacOS, iPhone, iPad, Android Enterprise, Samsung KNOX

 • Tworzenie konfiguracji i rozwiązań zarządzania dla urządzeń dedykowanych (np. Digital Signage, Kioski) z użyciem technologii Microsoft Endpoint Manger MEM (Intune) na platformach Windows, Android, iPad, iPhone.

 • Microsoft 365 i Microsoft Azure – integracja z Active Directory, środowiska hybrydowe

 • Systemy kopii bezpieczeństwa (backup): Veeam – backup i odzyskiwanie, Barracuda – backup i odzyskiwanie, System Center Data Protection Manager, Azure Backup – backup danych przetwarzanych w Azure, Azure Recovery Services (Backup, Site Recovery) – backup i replikacja maszyn wirtualnych do Azure

Inne instalacje:

Projektowanie i wdrażanie sieci teleinformatycznych

Systemy kontroli dostępu

Systemy telewizji przemysłowej

Systemy wideokonferencyjne

Logitech, Cisco Webex, Microsoft Teams Rooms, Poly, Yealink, Crestron, Jabra

Systemy multimedialne, projektory, ekrany

Systemy rezerwacji sal

Eveo, Evoko, Crestron, Sony

Sprawdź, co jeszcze możemy Ci zaoferować: