13046 ITManager system do zarządzania it

ITManager – system do zarządzania IT

ITManager to systemowe rozwiązanie do zarządzania infrastrukturą i procesami IT w przedsiębiorstwie. Jego wdrożenie niesie za sobą wzrost bezpieczeństwa finansowego i optymalizację posiadanych zasobów, a także wzmocnienie ochrony danych biznesowych przed wyciekami.

ITManager – główne korzyści

 • jeden centralny system do zarządzania
 • stały wgląd w majątek, za który odpowiedzialny jest dział IT
 • automatyzacja codziennych czynności pracowników IT
 • dostęp do aktualnych informacji o konfiguracjach sprzętowych
 • prosty, ergonomiczny i intuicyjny interfejs dla administratorów.
 • wspomaga organizację w spełnieniu wymogów GDPR (RODO).

Z ITManagerem infrastruktura IT przedsiębiorstwa jest nie tylko przejrzysta, ale i bezpieczna – system oferuje ochronę danych osobowych i informacji wrażliwych przed wyciekiem. Ponadto pozwala na bieżącą kontrolę legalności oprogramowania, wpływa na wzrost skuteczności i wydajności pracowników IT i innych działów oraz stanowi wsparcie podczas planowania i zarządzania zasobami informatycznymi. ITManager to również oszczędność kosztów dla przedsiębiorstwa – niski koszt inwestycji w stosunku do jakości i zakresu funkcjonalności systemu.

ITManager – bezpośredni odbiorcy:

TOP MANAGEMENT

Właściciele firm, dyrektorzy zarządzający – w zakresie legalności i bezpieczeństwa biznesu, w tym bezpieczeństwa użytkowników, bieżącej kontroli pracy pracowników i ich efektywności, podniesienia wydajności zatrudnionego personelu.

Dyrektorzy finansowi –w zakresie optymalizacji kosztów, efektywnego planowania kosztów inwestycji, bezpieczeństwa finansowego.

DZIAŁY IT​

Dyrektorzy działów IT – w zakresie strategicznego/biznesowego zarządzania działem.

Administratorzy – w zakresie zarządzania infrastrukturą informatyczną.

Inżynierowie helpdesk – w zakresie sprawnej obsługi incydentów.

nomacom-itmanager-kolo-funkcjonalne

ITManager – funkcjonalność systemu

Zarządzanie zasobami

 • Analiza konfiguracji sprzętowej oraz zarządzanie zasobami;
 • Tworzenie relacji pomiędzy obiektami, historia powiązań.

Główna strefa systemu odpowiada za centralne zarządzanie zasobami IT przedsiębiorstwa. Do tego celu służy wbudowany kreator, dzięki któremu możemy utworzyć dowolnego typu zasób i opisać go wymaganymi atrybutami, a następnie powiązać z dowolnym innym obiektem. Dodatkowo, ITManager na bieżąco informuje o aktualnej konfiguracji sprzętowo-systemowej zarejestrowanych stanowisk i automatycznie powiadamia administratorów o wykrytych nieprawidłowościach.

Zarządzanie legalnością oprogramowania

 • Inwentaryzacja oprogramowania
 • Automatyczna weryfikacja posiadanych licencji dla zainstalowanych aplikacji

ITManager precyzyjnie identyfikuje zainstalowane oprogramowanie na podstawie analizy zawartości dysków stanowisk oraz odczytu zainstalowanych aplikacji. Cały proces opiera się na zawartej w systemie bazie sygnatur oprogramowania, która również dostarcza informacje na temat formy licencjonowania oraz opcji aktualizacji/downgrade, co pozwala na efektywne wykorzystywanie zakupionych licencji. Administratorzy natomiast zyskują z ITManagerem możliwość zdalnej dezinstalacji wybranych aplikacji oraz innych treści – np. plików autorskich odnalezionych na stanowiskach, takich jak pliki muzyczne czy filmy. Dodatkową zaletą systemu jest wbudowany mechanizm audytu aplikacji, który w trybie ciągłym nadzoruje proces legalności oprogramowania.

ServiceDesk

 • Linia wsparcia użytkowników zgodna z ITIL
 • Zarządzanie incydentami, bazą wiedzy
 • Rozliczanie czasów realizacji zgłoszeń

Dzięki takim elementom strefy ServiceDesk jak zarządzanie incydentami, problemami, bazą wiedzy oraz workflow, możliwe jest wdrożenie dobrych praktyk ITIL i dostosowanie stopnia ich wdrożenia do aktualnych wymagań kierownictwa. Webowy portal ServiceDesk zawarty w ITManagerze dostarcza również użytkownikom oraz inżynierom serwisowym proste w obsłudze i ergonomiczne narzędzie do codziennej obsługi linii wsparcia, a dodatkowo umożliwia szybką obsługę wniosków dotyczących np. nadawania uprawnień bądź zakupu sprzętu, w przypadku których niezbędne jest uzyskanie akceptacji osób decyzyjnych.

Komunikacja

 • Bezpieczny komunikator dla organizacji
 • Szyfrowanie w oparciu o protokół TLS 1.2.
 • Połączenia audio-video i konferencje

Moduł Communicator, w który został wyposażony ITManager, umożliwia przeprowadzanie bezpiecznej, wydajnej i szyfrowanej komunikacji wewnątrz organizacji. Communicator posiada takie funkcjonalności jak: przeprowadzanie konwersacji, w tym grupowych, oraz wymiana plików, nawiązywanie połączeń i realizacja wideokonferencji pomiędzy użytkownikami, przesyłanie powiadomień o rozmowach i połączeniach. System automatycznie dokonuje autoryzacji użytkowników, a także pobiera listę kontaktów oraz zmienia status dostępności. Dodatkowo administratorzy otrzymują dedykowany panel webowy umożliwiający pełne, centralne zarządzanie modułem.

Zdalne zarządzanie środowiskiem

 • Zdalne wsparcie użytkowników w postaci przejęcia pulpitu, transferu plików oraz instalacji aplikacji

Dzięki agentowi ITM można zdalnie połączyć się z wybranym stanowiskiem w formie przejęcia pulpitu, operacji zdalnych bądź transferu plików. Co więcej, możliwość skorzystania z tych funkcji, nie ogranicza się wyłącznie do stanowisk znajdujących się w sieci LAN. Dodatkową opcjonalnością systemu w tym module jest możliwość zdalnej instalacji aplikacji przez administratora na wybranych stanowiskach.

Monitoring sieci LAN

 • Aktywne skanowanie urządzeń sieciowych
 • Wsparcie protokołu SNMP
 • Alertowanie stanu urządzeń oraz usług

System cyklicznie skanuje sieć LAN oraz przeprowadza analizę wykrytych urządzeń. Analizie podlega również ruch sieciowy wraz z powiązaniami pomiędzy urządzeniami (mapa sieci). Dodatkowo, protokół SNMP dostarcza informacji na temat stanu drukarek oraz innych urządzeń sieciowych. Administrator natomiast informowany jest o dostępności usług oraz awariach.

Monitoring stanowisk oraz użytkowników

 • Analiza odwiedzonych stron internetowych
 • Rzeczywista utylizacja zainstalowanych aplikacji
 • Przegląd pracy urządzeń drukujących

ITManager może dostarczać kadrze zarządzającej informacje dotyczące aktywności pracowników w sieci, dając pełny przegląd aplikacji, z których korzystają, a tym samym pokazuje rzeczywiste skupienie na czynnościach służbowych. Prezentowane dane przedstawiane są w postaci przejrzystych zestawień i wykresów, co ułatwia analizę. Dodatkowo system ITM został wyposażony w mechanizm umożliwiający analizę wydruków, dzięki któremu można ocenić koszty wydruków generowane przez poszczególnych użytkowników. Tego typu informacje można wykorzystać do efektywnego planowania inwestycji IT.

Data Security

 • Bezpieczeństwo danych
 • Autoryzacja dostępu

System ITManager znacząco ułatwia nadzór i utrzymywanie bezpieczeństwa danych użytkowników. Pozwala na przeprowadzanie archiwizacji wybranych zasobów, umożliwia blokowanie napędów wymiennych i optycznych, a także nadzoruje proces kopiowania plików. Dodatkową wartością jest możliwość wprowadzenia autoryzacji dostępu do wybranych nośników danych.

ITManager vs RODO

Wdrożenie systemu ITManager pomaga spełnić wymogi Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

it manager

Schemat systemu​

Producentem systemu ITManager jest firma Infonet Projekt SA, która  od ponad 20 lat obsługuje klientów z całej Polski, tworząc nową jakość rozwiązań w dziedzinie budowy zintegrowanych systemów IT.

nomacom-itm-gdpr-grafika-schemat-k-1024x543

Źródło: Infonet Projekt SA