Outsourcing specjalistów IT

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, związanym z zarządzaniem posiadaną infrastrukturą informatyczną, stworzyliśmy zespół profesjonalistów, dzięki którym możemy świadczyć outsourcing IT przedsiębiorstwom, chcącym zoptymalizować koszty obsługi informatycznej, a także dysponować wysokiej klasy ekspertami IT. 

Outsourcing umożliwia przekazanie obowiązków dotyczących utrzymania i rozwoju infrastruktury IT wykwalifikowanym inżynierom, którzy nie tylko czuwają nad jej właściwą eksploatacją, ale również szybko i sprawnie reagują na pojawiające się problemy, a dzięki monitoringowi systemu i sieci w zdecydowanym stopniu przyczyniają się do ograniczenia ryzyka związanego z wystąpieniem awarii.

Dodatkowo nasi specjaliści regularnie uczestniczą w szkoleniach. W związku z tym podnoszą swoje kwalifikacje, a także zdobywają wiedzę o najnowszych rozwiązaniach i technologiach informatycznych. 

Outsourcing specjalistów IT
Stworzyliśmy zespół profesjonalistów, dzięki którym możemy świadczyć usługi outsourcingowe przedsiębiorstwom, chcącym zoptymalizować koszty obsługi informatycznej, a także dysponować wysokiej klasy ekspertami IT.
Nasza oferta obejmuje:
stałe umowy/pakiety godzinne

doraźną pomoc

bezpośrednio u klienta lub w formie zdalnej

Zakres świadczonych usług:
Administrowanie i monitoring zasobów IT klienta

takich jak:

Bieżąca obsługa informatyczna biura

Instalacja i konfiguracja sprzętu, oprogramowania

Konserwacja i modernizacja sprzętu

Diagnostyka/usuwanie awarii

Doradztwo i wsparcie techniczne

Korzyści wynikające z wykorzystania usług outsourcingowych:
  • stabilna, a przy tym profesjonalna obsługa zadań IT,
  • wysoki poziom bezpieczeństwa organizacji,
  • oszczędność czasu i kosztów jakie należałoby zaangażować, tworząc dedykowane stanowisko w strukturach organizacyjnych firmy,
  • wydajne, a także efektywne środowisko pracy,
  • dostęp do wiedzy eksperckiej z różnych dziedzin IT, bez konieczności szkolenia pracowników.