Zarządzanie infrastrukturą sieciową

Bezpieczna i niezawodna infrastruktura sieciowa to kluczowy element funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa.

Wykonując instalacje okablowania sieciowego oraz WiFi w różnych środowiskach, od firm małej i średniej wielkości, poprzez placówki bankowe, oświatowe i medyczne, po elektrownie, doskonale wiemy, jakie rozwiązania najlepiej wpiszą się w strukturę organizacyjną danego przedsiębiorstwa, a przy tym będą najefektywniejsze pod względem kosztów. 

Projektując infrastrukturę sieciową, dostosowujemy ją do wyzwań współczesnego rynku, w tym do rozwoju usług w ramach systemów chmurowych.

Wykorzystujemy technologie wiodących producentów, takich jak: Cisco, Hewlett-Packard Enterprise, Broadcom.

Zarządzanie infrastrukturą sieciową
Projektowana przez nas infrastruktura sieciowa dostosowana jest do wyzwań współczesnego rynku, w tym do rozwoju usług w ramach systemów chmurowych.
Nasza oferta obejmuje:
Projektowanie

 • Wykonywanie projektów małych i średnich sieci lokalnych i rozproszonych (VPN) z uwzględnieniem bezpieczeństwa informacji oraz redundancji
 • Projektowanie modernizacji sieci pod kątem infrastruktury, bezpieczeństwa, dostępności
Wdrożenia
 • Instalacja i konfiguracja infrastruktury sieciowej na podstawie projektu
 • Integracja istniejącej infrastruktury sieciowej z istniejącymi i/lub nowymi systemami
 • Migracja / modernizacja / integracja fizycznej oraz wirtualnej infrastruktury sieciowej
Doradztwo, audyt i wsparcie techniczne
 • Weryfikacja sieci i systemów pod kątem zgodności z projektem
 • Diagnostyka sieci i systemów w celu określenia poziomu wydajności, dostępności, bezpieczeństwa i prawidłowej konfiguracji sieci i systemów
 • Konsulting w zakresie identyfikacji potrzeb i doboru technologii oraz sprzętu na potrzeby przyszłych projektów
 • Pomoc w opracowywaniu koncepcji optymalizacji istniejącej konfiguracji sieci i systemów
 • Identyfikacja i rozwiązywanie (w tym zdalne) problemów w sieciach klientów
 • Testy rozwiązań (proof-of-concept)
Zarządzanie i monitoring
 • Nadzór nad prawidłowym działaniem sieci i systemów
 • Monitoring i aktualizacja systemów
Konfiguracja urządzeń sieciowych

w tym: Cisco, Hewlett-Packard Enterprise, PaloAlto, Netgear, Fortigate