15472 Windows Server 2022

Windows Server 2022

Windows Server 2022 umożliwia uruchomienie obciążeń o krytycznym znaczeniu w dowolnym miejscu – w chmurze, lokalnie i na urządzeniach brzegowych. Zainwestuj w sukces, zdobądź dostęp do unikatowych innowacji i skutecznie chroń swoje dane biznesowe, wyprzedzając pojawiające się zagrożenia.

System Windows Server należy do najbardziej zaufanych systemów operacyjnych od 30 lat. Stanowi platformę do tworzenia infrastruktury obejmującej połączone aplikacje, sieci, a także usługi internetowe. Dzięki temu, że zapewnia bezpieczeństwo, dostępność, a także elastyczność, umożliwia przedsiębiorstwom proste i skuteczne osiąganie swoich celów biznesowych.

Aktualna wersja opiera się na ulepszeniach dokonanych w systemie Windows Server 2019 – najszybciej przyjętym systemie Windows Server w historii.

Windows Server 2022 to:

 • zaawanasowane, wielowarstwowe zabezpieczenia
 • unikalne możliwości hybrydowe z Azure
 • elastyczna platforma aplikacji.

Serwery plików Windows Server hostują miliardy plików, a przy tym zapewniają możliwość skalowania. W system operacyjny tych najpopularniejszych serwerów na świecie wbudowane zostały zabezpieczenia, przydziały i kopie zapasowe. Ponadto oferują klientom możliwość replikacji i odzyskiwania.

Za zarządzanie tożsamościami w systemie Windows Server 2022 odpowiada Active Directory Domain Services. To lokalne rozwiązanie hostuje i uwierzytelnia tożsamości użytkowników milionów klientów na całym świecie. Umożliwia ono bezpieczne zarządzanie tożsamościami, a w rezultacie chroni firmę.

System Windows Server 2022 to także narzędzie służące hostowaniu starych i nowych aplikacji. Począwszy od prostych aplikacji internetowych IIS, a skończywszy na złożonych typu SharePoint, Exchange czy bazy danych bądź produkty innych firm.

Dodatkowo, za pośrednictwem kontenerów systemów Windows Server, Linux i klastrów Kubernetes z integracją z natywnymi usługami platformy Azure, możliwe jest hostowanie maszyn wirtualnych w środowisku Hyper-V. System Windows Server świadczy również milionom klientów lokalne usługi DNS i DHCP.

Windows Server 2022 – rozwiązania chmurowe i lokalne

Windows Server na platformie Azure

Tylko na platformie Azure uzyskasz dostęp do unikatowych innowacji, takich jak:

 • możliwość wdrażania aktualizacji zabezpieczeń „na gorąco” – bez konieczności ponownego uruchamiania
 • migracja obciążeń systemu Windows Server na platformę Azure z możliwością zachowania lokalnych adresów IP
 • wbudowany protokół SMB oparty na QUIC zapewnia bezpieczny dostęp do plików dla użytkowników pracujących zdalnie bez VPN.

Windows Server 2022

Krytyczne obciążenia dla działania firmy, takie jak SQL Server, uruchamiaj w systemie Windows Server 2022, zyskując:

 • innowacyjną, zaawansowaną, a także wielowarstwową ochronę przed zagrożeniami
 • 48 TB pamięci, 64 gniazda i 2048 rdzeni logicznych do niezawodnej obsługi krytycznych obciążeń
 • a dzięki platformie Windows Admin Center – możliwość poprawy zarządzania maszynami wirtualnymi, usprawnienia przeglądarki zdarzeń, a także połączenia z platformą Azure przy pomocy usługi Azure Arc.

Windows Server i Azure Arc

Wzrost efektywności działań IT dzięki rozszerzeniu centrum danych na platformę Azure. W tym:

 • możliwość zarządzania serwerami i zabezpieczania ich
 • usługa Azure Stack HCI wykorzystywana do uruchamiania tradycyjnych obciążeń
 • usługa Azure Kubernetes Service on Azure Stack HCI wraz z systemem Windows Server pozwala na modernizację wykorzystującą aplikacje oparte na kontenerach.

Możliwości systemu w zakresie wielowarstwowej ochrony

 • wzmocniona komunikacja z serwerami (szyfrowanie SMB AES-256 i lepszy mechanizm kontroli)
 • funkcje Credential Guard i Secure Boot (ochrona poufnych zasobów)
 • Windows Defender System Guard (ochrona przed atakami wycelowanymi w oprogramowanie układowe).

Azure Arc – funkcje hybrydowe

 • usługi zarządzania i nadzoru rozszerzone na lokalny system Windows Server dzięki usłudze Azure Arc
 • zarządzanie cyklem życia maszyny wirtualnej (Azure Stack HCI i VMware) ze scentralizowanej lokalizacji
 • pierwszy natywny dla chmury SIEM dla wszystkich zasobów (Microsoft Sentinel)

Elastyczna platforma aplikacji

 • przyśpieszone pobieranie i uproszczone uwierzytelnianie dzięki mniejszemu rozmiarowi obrazu usprawnia wdrażanie aplikacji kontenera
 • skalowanie aplikacji konteneryzowanych dzięki platformie Kubernetes przy użyciu nowych rozwiązań w zakresie implementacji zasad sieci i integracji ze standardowymi kontenerami
 • przyśpieszona modernizacja aplikacji .NET.