Veeam do obciążeń wirtualnych, fizycznych i chmurowych

Veeam Agent dla Microsoft Windows, Veeam Agent dla Linuxa oraz Veeam Backup dla Microsoft Office 365
Veeam Agent

Veeam Agent dla Microsoft Windows

Zadaniem Veeam Agent dla Microsoft Windows jest zapewnienie dostępności obciążeń Windows dzięki tworzeniu kopii zapasowych i odzyskiwaniu zarówno fizycznych, jak i działających w chmurze serwerów, a także stacji roboczych oraz urządzeń końcowych użytkowników zdalnych.

Dodatkowo Veeam Agent dla Microsoft Windows rozwiązuje problemy związane z barkiem możliwości poddania wirtualizacji niektórych fizycznych serwerów i stacji roboczych. W związku z tym doskonale sprawdza się w przedsiębiorstwach dysponujących dużymi, heterogenicznymi środowiskami IT. Umożliwia bardziej elastyczne lokowanie obciążeń dzięki dbaniu o dostępność obciążeń działających w chmurze.

Główne funkcje tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania klasy korporacyjnej
 • Aktywne pełne kopie zapasowe
 • Przetwarzanie z uwzględnieniem specyfiki aplikacji
 • Indeksowanie i wyszukiwanie plików
 • Błyskawiczne odzyskiwanie na maszynę wirtualną Microsoft Hyper-V
 • Integracja z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication
 • Funkcje harmonogramu i przechowywania odpowiednie dla serwerów
 • Syntetyczne pełne kopie zapasowe
 • Tworzenie kopii zapasowych dzienników transakcji baz danych
 • Pełna obsługa systemów Windows Server 2016 i Windows 10

Veeam Agent dla Microsoft Windows po wykonaniu pierwszej pełnej kopii zapasowej tworzy kopie przyrostowe. Umieszcza w nich tylko nowe bloki danych lub bloki zmienione od czasu utworzenia ostatniej kopii. Dzięki temu nie tylko błyskawicznie tworzone są kopie zapasowe, ale także zajmują one minimalną ilość miejsca w pamięci masowej.

Kopie zapasowe obciążeń fizycznych w lokalizacji zewnętrznej
 • Tworzenie kopii zapasowych bezpośrednio w repozytorium Veeam Cloud Connect – umieszczanie kopii zapasowych obciążeń fizycznych w chmurowej lokalizacji zewnętrznej dzięki całkowicie zintegrowanym, szybkim i bezpiecznym mechanizmom backupu i przywracania danych za pośrednictwem wybranego usługodawcy korzystającego z technologii Veeam.
 • Direct Restore to Microsoft Azure – przywracanie lub migrowanie lokalnych serwerów fizycznych i urządzeń końcowych z systemem Windows bezpośrednio na platformę Microsoft Azure.
 • Szyfrowanie po stronie źródła – zabezpieczenie danych kopii zapasowych i transmisji w sieci dzięki szyfrowaniu po stronie źródła bez jakiegokolwiek negatywnego wpływu na operacje backupu.
Ochrona urządzeń końcowych wszystkich pracowników

Bez względu na to czy pracownik znajduje się w biurze czy pracuje zdalnie.

 • Ochrona urządzeń USB przed CryptoLockerami
 • Ochrona urządzeń końcowych użytkowników mobilnych
 • Funkcje harmonogramu i przechowywania odpowiednie dla stacji roboczych.
Dodatkowe informacje:​
 • Zdalne konfigurowanie i zarządzanie
 • Integracja z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication
 • Pomoc techniczna 24.7.365

Veeam Agent dla Linuxa

Veeam Agent dla Linuxa to prosty agent kopii zapasowych dla systemu Linux. Jego zadaniem jest zapewnienie dostępności instalacji Linuxa wdrożonych zarówno w chmurze publicznej, jak i w systemie lokalnym. Veeam Agent dla Linuxa zapewnia narzędzia i mechanizmy interakcji, które są niezbędne do prawidłowego tworzenia kopii zapasowych obciążeń linuxowych oraz udostępnia szybkie, intuicyjne i niezawodne opcje odzyskiwania. Pozwala uniknąć przerw w działalności, a także kłopotliwych i kosztownych czynności, które pochłaniają cenny czas.

Dodatkowo tworzy kopie przyrostowe po wykonaniu pierwszej pełnej kopii zapasowej. Dzięki temu kopie zapasowe zajmują minimalną ilość miejsca w pamięci masowej. Obejmują bowiem tylko nowe bloki danych lub bloki zmienione od czasu utworzenia ostatniej kopii.

Szybkie i elastyczne tworzenie kopii zapasowych
 • Automatyczne tworzenie kopii zapasowych instancji Linux – niezależnie od tego czy działają one na maszynach fizycznych, w chmurze publicznej, czy też na obu tych platformach
 • Tworzenie kopii zapasowych całego komputera na poziomie woluminów i na poziomie plików
 • Wbudowane sterowniki do obsługi migawek i śledzenia zmienionych bloków
 • Obsługa wielu zadań
 • Skrypty migawkowe pre-freeze i post-thaw
 • Do wyboru przyjazny interfejs użytkownika i tradycyjny linuxowy interfejs wiersza poleceń (CLI)
 • Integracja z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication
Łatwe odzyskiwanie
 • na poziomie komputera bez systemu operacyjnego (bare metal) – możliwość przywrócenia całego systemu na komputer o tej samej lub innej konfiguracji sprzętowej.
 • na poziomie woluminów – przywracanie uszkodzonego dysku twardego lub uszkodzonej partycji.
 • na poziomie plików– zaledwie kilkuminutowe przywracanie pojedynczych plików z dowolnego pliku kopii zapasowej.
Startowy nośnik odzyskiwana

Veeam Agent dla Linuxa ułatwia rozwiązywanie problemów przy użyciu nośnika odzyskiwania, udostępniając następujące opcje:

 • Przywracanie woluminów – przywracanie całego woluminu z instancji Linux w chmurze lub lokalnej kopii zapasowej.
 • Przywracanie plików – wyszukiwanie i przywracanie pojedynczych plików z kopii zapasowych Linux.
 • Konfigurowanie sieci – uzyskiwanie ustawień sieciowych z serwera DHCP, a także możliwość wyszukania kopii zapasowej w udziale sieciowym.
 • Przełączanie na wiersz poleceń – wiersz poleceń umożliwia wykonywanie tych samych funkcji co wbudowany interfejs użytkownika i zapewnia dostęp do zaawansowanych narzędzi systemowych.
 • Ponowny rozruch – inicjowanie ponownego rozruchu instancji Linux w chmurze albo lokalnego serwera lub stacji roboczej.
Dodatkowe informacje:​
 • Integracja z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication (wymaga rozwiązania Veeam Backup & Replication 9.5 Update 1 lub nowszego)
 • Pomoc techniczna 24.7.365

Veeam Backup dla Microsoft Office 365

Veeam Backup dla Microsoft Office 365 to rozwiązanie zapewniające pełen dostęp, kontrolę, a także ochronę e-maili z pakietu Office 365. Umożliwia bezpieczne tworzenie kopii zapasowych wiadomości z pakietu Office 365, szybkie odzyskiwanie pojedynczych elementów skrzynek pocztowych, a także sprawne wykonywanie operacji e-discovery w archiwach poczty e-mail.

Dzięki pakietowi Office 365 pracownicy mogą pracować z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Office 365 to również doskonały sposób na ograniczenie wielkości środowiska lokalnego, a także zwolnienie zasobów IT. I choć znaczną część zadań związanych z zarządzaniem przejmuje firma Microsoft, to nie oznacza, że nie ma potrzeby posiadania lokalnej kopii zapasowej wiadomości.

Główne korzyści oferowane przez Veeam Backup dla Microsoft Office:
 • Zapewnienie personelowi IT narzędzi niezbędnych do sprawowania kontroli nad firmowymi danymi w pakiecie Office 365
 • Ograniczenie czasu i nakładu pracy niezbędnego do znajdowania i przywracania e-maili
 • Ochrona przed scenariuszami utraty danych, przed którymi nie zabezpiecza firma Microsoft
 • Ułatwienie migracji e-mail między pakietem Office 365 i lokalnym serwerem Exchange.

Dane w pakiecie Office 365 są własnością firm i to firmy muszą się zatroszczyć o zapewnienie im bezpieczeństwa.

Komponenty rozwiązań Veeam Backup dla Microsoft Office 365:
Veeam Backup dla Microsoft Office 365

pobiera elementy skrzynek pocztowych z chmurowej instancji pakietu Microsoft Office 365. Tworzy kopię zapasową tych elementów w bazie danych archiwum opartej na mechanizmie Extensible Storage Engine (ESE), nazywanej również bazą danych Jet Blue.

Veeam Explorer dla Microsoft Exchange

umożliwia szybkie wyszukiwanie, wykonywanie operacji e-discovery i odzyskiwanie pojedynczych elementów skrzynek pocztowych zarówno ze zarchiwizowanych danych pakietu Microsoft Office 365, jak i lokalnych kopii zapasowych programu Exchange.

Integracja z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication obsługuje przetwarzanie serwerów Veeam Backup dla Microsoft Office 365 z uwzględnieniem specyfiki aplikacji i umożliwia tworzenie spójnych kopii zapasowych archiwów Office 365.