12314 nomacom veeam backup essentials

Veeam Backup Essentials dla małych firm

Pakiet Veeam Backup Essentials™ to wydajne, łatwe w obsłudze i przystępne cenowo rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych i zapewniania dostępności w środowiskach VMware vSphere i Microsoft Hyper-V, przeznaczone dla firm zatrudniających mniej niż 250 pracowników i posiadających środowiska wirtualne z maksymalnie sześcioma gniazdami procesorów.

Oszczędności na poziomie 60% lub większe

Pakiet Veeam Backup Essentials oferuje te same funkcjonalności co pakiet Veeam Availability Suite™, ale w cenie zapewniającej oszczędności w wysokości 60%. 

Docelowy czas i punkt odzyskiwania (RTPO) poniżej 15 minut dla wszystkich aplikacji i danych

Podczas gdy ilość danych w firmach dynamicznie wzrasta o około 30–50% rocznie, użytkownicy oczekują nieprzerwanego do nich dostępu i nie tolerują przestojów. Starsze rozwiązania do backupu, oferujące docelowy czas odzyskiwania (RTO) i docelowy punkt odzyskiwania (RPO) rzędu godzin i dni, nie są w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Pakiet Veeam Backup Essentials to odmienne rozwiązanie, stworzone pod kątem platform chmurowych, nowoczesnej pamięci masowej i technologii wirtualizacji, które znacząco usprawnia pracę działu IT, zapewnia ochronę przed nieoczekiwanymi przestojami oraz wyróżnia się bezkonkurencyjnymi wartościami parametru RTPO™ – na poziomie nieprzekraczającym 15 minut w odniesieniu dla wszystkich aplikacji i danych.

Pewność odzyskiwania danych

Funkcje SureBackup® i SureReplica dają gwarancję, że w razie potrzeby będzie można pomyślnie przywrócić pliki, aplikacje i serwery wirtualne. Dzięki nim można także zapewnić odporność biznesową przez zautomatyzowane testy tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania po awarii.

SZYBKIE ODZYSKIWANIE

Rozwiązanie Veeam umożliwia szybkie odzyskiwanie dowolnych danych – całej maszyny wirtualnej, wybranego pliku lub elementu aplikacji – dzięki następującym funkcjom i narzędziom:

 • Instant VM Recovery

odzyskiwanie uszkodzonej maszyny wirtualnej w niespełna 2 minuty

 • NOWOŚĆ: Veeam Explorer™ dla Oracle

odzyskiwanie baz danych Oracle na poziomie transakcji, w tym funkcja bezagentowego tworzenia kopii zapasowych dzienników transakcji, umożliwiająca przywracanie baz Oracle do precyzyjnie określonego punktu w czasie

 • ULEPSZENIE: Veeam Explorer dla Microsoft Exchange

natychmiastowy wgląd i granularne odzyskiwanie poszczególnych elementów programu Exchange, w tym całkowicie usuniętych elementów, które wydawały się utracone na zawsze, przywracanie do skrzynek pocztowych w archiwum online i nie tylko

 • ULEPSZENIE: Veeam Explorer dla Microsoft SharePoint

natychmiastowy wgląd w kopie zapasowe program SharePoint na potrzeby przywracania całych witryn oraz łatwe znajdowanie i odzyskiwanie poszczególnych elementów na pocztę e-mail lub bezpośrednio na serwer SharePoint

 • ULEPSZENIE: Veeam Explorer dla Microsoft SQL

szybkie odzyskiwanie baz danych SQL na poziomie transakcji oraz przywracanie baz SQL do precyzyjnie określonego punktu w czasie

 • ULEPSZENIE: Veeam Explorer dla Microsoft Active Directory

natychmiastowe przywracanie poszczególnych obiektów i całych kontenerów Active Directory oraz łatwe odzyskiwanie kont i haseł użytkowników

 • Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie granularne w oparciu o migawki pamięci masowej (EMC, HP i NetApp)

tworzenie kopii zapasowych i replik z migawek pamięci masowej na potrzeby przywracania maszyn wirtualnych lub poszczególnych elementów bezpośrednio z tych migawek

Unikanie utraty danych

Niemal ciągłą ochronę danych i usprawnione mechanizmy odzyskiwania awaryjnego, pozwalające uniknąć utraty danych i obniżyć wartości parametru RPO do mniej niż 15 minut, zapewniają następujące funkcje:

 • 2-in-1: backup and replication

wyższa wydajność backupu i odzyskiwania danych w oparciu o lokalizację zewnętrzną dzięki funkcjom replikacji wykorzystującej akcelerację sieci WAN, replikacji z kopii zapasowych oraz przełączania lokalizacji w tryb awaryjny jednym kliknięciem z obsługą przełączania planowego

 • NOWOŚĆ Veeam Cloud Connect Replication

w pełni zintegrowane, szybkie i bezpieczne funkcje odzyskiwania awaryjnego za pośrednictwem usługodawcy, zapewniające dostępność krytycznych aplikacji bez ponoszenia kosztów i nakładów pracy związanych z budową oraz utrzymaniem lokalizacji awaryjnej

 • Kompleksowe szyfrowanie

zabezpieczenie danych podczas tworzenia kopii zapasowych oraz w trakcie ich transferu i przechowywania, a przy tym możliwość łatwego odzyskania danych bez obniżania poziomu bezpieczeństwa nawet w przypadku utraty hasła

 • Wbudowana akceleracja sieci WAN

50-krotnie szybsze przesyłanie kopii zapasowych do lokalizacji zewnętrznej i mniejsze obciążanie przepustowości dzięki wbudowanej akceleracji sieci WAN oraz bezagentowemu powielaniu kopii zapasowych

Wykorzystanie potencjału danych

Za pomocą danych zawartych w kopiach zapasowych można wiernie odwzorować środowisko produkcyjne i przy użyciu funkcji Virtual Lab obniżyć ryzyko związane z wdrożeniami. Dzięki niej planowane zmiany można przed wdrożeniem testować w środowisku podobnym do produkcyjnego.

Pełny wgląd

Dzięki wykorzystaniu funkcji i możliwości rozwiązania Veeam ONE™ pakiet Veeam Backup Essentials umożliwia aktywne monitorowanie i ostrzeganie przed problemami, zanim wpłyną one na działalność operacyjną:

 • Całodobowe monitorowanie i ostrzeganie w czasie rzeczywistym

powiadamianie o problemach z tworzeniem kopii zapasowych i wydajnością, zanim wpłyną one na pracę użytkowników

 • Optymalizacja zasobów i śledzenie konfiguracji

ocena funkcjonowania infrastruktury oraz pomoc w zapewnieniu zgodności istniejących konfiguracji z najlepszymi praktykami w zakresie platform wirtualizacji i kopii zapasowych

 • Planowanie i prognozowanie mocy obliczeniowych

prognozowanie trendów wykorzystania zasobów za pomocą modelowania typu „co, jeśli” oraz śledzenie nadmiernego przydziału zasobów w infrastrukturze kopii zapasowych i wirtualnej

Veeam – rozbudowa wraz z rozwojem firmy

Wraz z rozwojem firmy powiększa się jej infrastruktura wirtualna. W przypadku przekroczenia 6 gniazd można łatwo przejść na pakiet Veeam Availability Suite z zachowaniem tej samej funkcjonalności i ochrony. Ponadto można zapewnić obsługę wielu hypervisorów i przełączyć się między nimi dzięki możliwości zmiany licencji.

OBSŁUGIWANE ŚRODOWISKA

Infrastruktura VMware

Platformy

 • vSphere 6.0
 • vSphere 5.x
 • vSphere 4.1

Hosty

 • ESXi 6.0
 • ESXi 5.x
 • ESX(i) 4.1

Oprogramowanie

 • vCenter Server 6.0 (opcjonalnie)
 • vCenter Server 5.x (opcjonalnie)
 • vCenter Server 4.1 (opcjonalnie)
 • vCloud Director 5.1, 5.5 (opcjonalnie)

Maszyny wirtualne

 • Wszystkie systemy operacyjne obsługiwane na platformie VMware
 • Dowolna aplikacja
 • Dowolny system plików

Infrastruktura Microsoft

Platformy

 • Windows Server 2012 R2
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2008 R2 SP1

Hosty

 • Windows Server Hyper-V 2012 R2
 • Windows Server Hyper-V 2012
 • Windows Server Hyper-V 2008 R2 SP1
 • Microsoft Hyper-V Server (bezpłatny hypervisor)

Oprogramowanie

 • Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 R2 (opcjonalnie)
 • Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 SP1 (opcjonalnie)
 • Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 SP1 (opcjonalnie)

Maszyny wirtualne:

 • Wszystkie systemy operacyjne obsługiwane na platformie Microsoft Hyper-V
 • Dowolna aplikacja
 • Dowolny system plików