15115 Sophos Mobile nomacom

Sophos Mobile – Enterprise Mobility Management

Sophos Mobile to kompletne rozwiązanie EMM (Enterprise Mobility Management) służące do zarządzania mobilnością, a jednocześnie zapewniające bezpieczeństwo firmowym danym przechowywanym na urządzeniach mobilnych pracowników.

Dzięki Sophos Mobile pracownicy mogą bezpiecznie korzystać z własnych urządzeń mobilnych w pracy, natomiast firmy mogą cieszyć się poprawą produktywności. Szeroka gama zabezpieczeń, a także bogaty zestaw funkcji związanych z zarządzeniem (w tym konfiguracja dostępu do danych biznesowych i poczty e-mail na prywatnych bądź służbowych urządzeniach mobilnych) gwarantują bezpieczeństwo użytkownikom, danym i urządzeniom.

Sophos Mobile – najważniejsze funkcje:

 • Kompletne rozwiązanie EMM (Enterprise Mobility Management)
 • Możliwość zarządzania urządzeniami z systemami iOS, Android, a także Windows Mobile
 • Proste zarządzanie tabletami, notebookami, a także komputerami stacjonarnymi działającymi w oparciu o system Windows 10
 • Elastyczne opcje wdrażania produktów – z platformy Sophos Central bądź instalacja lokalna
 • Sophos Container do obsługi poczty e-mail, dokumentów, a także treści internetowych
 • Łatwe i bezproblemowe zarządzanie kontenerowe mobilnymi urządzeniami prywatnymi wykorzystywanymi przez pracowników do wykonywania obowiązków służbowych (BYOD)
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem z systemu Android
 • Elastyczny portal samoobsługowy

Mobilność pod kontrolą z Sophos Mobile

Sophos Mobile jest wszechstronnym i kompletnym rozwiązaniem EMM (Enterprise Mobility Management) oferującym szeroki zakres funkcji:

 • zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM – Mobile Device Management)
 • zarządzania aplikacjami mobilnymi (MAM – Mobile Application Management)
 • zarządzania treściami mobilnymi (MCM – Mobile Content Management)
 • ochrony urządzeń mobilnych (Mobile Security)

Sophos Mobile umożliwia zarządzanie wszystkimi urządzeniami mobilnymi z systemem iOS, Android oraz Windows, oferując ujednoliconą firmową politykę zgodności i bezpieczeństwa. Dzięki niemu wszystkie dane biznesowe, użytkownicy, a także urządzenia mają zagwarantowaną ochronę.

Sophos Mobile – zaawansowane kontenery

W celu ochrony danych firmowych – przechowywanych nie tylko na urządzeniach służbowych, ale również prywatnych – Sophos Mobile daje administratorom potężną funkcjonalność w postaci zarządzania kontenerowego, pozwalającego na kontrolę treści biznesowych bez naruszania prywatności użytkowników (model BYOD).

Sophos Container umożliwia odseparowanie danych biznesowych od danych osobistych i zaszyfrowanie ich 256-bitowym algorytmem AES. Dostęp do tych danych jest niezwykle prosty dzięki łatwym w obsłudze aplikacjom na systemy Android i iOS: Sophos Secure Email (ochrona widomości e-mail, kontaktów, kalendarzy), a także Sophos Secure Workspace (ochrona dokumentów i korporacyjnego przeglądania sieci). Natomiast dostęp do kontenerów można ograniczyć uwzględniając określone godziny, sieci WiFi czy lokalizację georaficzną.

Poza umieszczaniem poufnych danych w kontenerach i zabezpieczeniu ich, dodatkowo użytkownicy są chronieni za pomocą technologii antyphishingowej oraz dzięki funkcji ochrony sieci, a aplikacja Sophos Mobile Security pozwala chronić przed złośliwym oprogramowaniem, a także programami typu ransomware.

Sophos Mobile – opcje wdrażania

Dzięki możliwości wdrożenia aplikacji Sophos Mobile z udostępnionym w hostingu internetowym rozwiązaniem Sophos Central, zabezpieczenie zasobów IT to szybki i prosty proces, a zarządzenie wszystkimi produktami Sophos odbywa się z poziomu pojedynczego, ujednoliconego interfejsu administratora. Może on bez problemu dodawać kolejne warstwy ochrony urządzeń końcowych, sieci oraz serwerów. Co więcej, wszystkie funkcjonalności aplikacji Sophos Mobile pozostają takie same, bez względu na to, czy jej wdrożenie nastąpiło z platformy Sophos Central czy poprzez instalację lokalną.

Prosty i jasny system licencjonowania

Licencje Sophos Mobile opierają się na liczbie użytkowników, a nie urządzeń. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim dzięki takiemu modelowi licencjonowania nie trzeba się martwić o użytkowników, którzy korzystają z więcej niż jednego urządzenia mobilnego, a jednocześnie można wyeliminować zbędne wydatki na nieprzydatne funkcjonalności.

SOPHOS SECURE EMAIL

Sophos Secure Email to aplikacja dostępna w systemach Android i iOS, która pozwala na izolację firmowych wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną, kalendarzy, a także kontaktów od danych prywatnych przechowywanych na urządzeniach mobilnych. Dodatkowo, dzięki aplikacji można szybko i bezpiecznie synchronizować firmowe wiadomości e-mail pomiędzy różnymi modelami urządzeń pracujących pod kontrolą różnych systemów operacyjnych.

Najważniejsze funkcje:
 • Obsługa macierzystej poczty e-mail
 • Skonteneryzowana firmowa poczta e-mail idealnie współpracuje z urządzeniami BYOD
 • Łatwe i spójne konfigurowanie ochrony poczty e-mail między różnymi wersjami systemów operacyjnych
 • Technologia antyphishingowa chroniąca przed złośliwymi łączami w wiadomościach e-mail, a także  innych dokumentach
 • Szyfrowanie załączników e-mail otwieranych w bezpiecznym kontenerze
 • Kontrola danych opuszczających kontener (ograniczenie kopiowania, wklejania, otwierania za pomocą… itp.)

SOPHOS SECURE WORKSPACE

Sophos Secure Workspace to aplikacja do skonteneryzowanego zarządzania treścią mobilną, która współpracuje z systemami iOS i Android. Umożliwia bezpieczne kontrolowanie, rozpowszechnianie oraz edytowanie dokumentów firmowych oraz wyświetlanie treści internetowych.

Najważniejsze funkcje:
 • Bezpieczne przechowywanie dokumentów za pomocą 256-bitowego szyfrowania AES
 • Przekazywanie plików na urządzenia z centralnego interfejsu administratora
 • Technologia antyphishingowa chroniąca użytkowników przed złośliwymi łączami w dokumentach
 • Wyświetlanie i edytowanie tekstu, plików PDF, skompresowanych archiwów oraz dokumentów pakietu Office
 • Korporacyjna przeglądarka internetowa zapewniająca bezpieczny dostęp do sieci intranetowych i korporacyjnych witryn internetowych
 • Dostęp do plików ze wszystkich czołowych usług chmury, w tym z dowolnej usługi WebDAV
 • Pobieranie kluczy szyfrowania i przywracania z serwera szyfrowania Sophos SafeGuard (wymaga oprogramowania Sophos SafeGuard 8)
 • Współpraca z plikami HTML5 zabezpieczonymi hasłem
 • Bezpieczne fotografowanie i przechowywanie zdjęć dzięki funkcji Secure Photo
 • Bezpieczne zarządzanie hasłami i przechowywanie ich za pomocą formatu KeePass.

SOPHOS MOBILE SECURITY

Aplikacja Sophos Mobile Security, wykorzystując innowacyjną technologię Sophos, chroniącą przed złośliwym oprogramowaniem, oferuje również wielokrotnie nagradzane metody ochrony przed oprogramowaniem typu ransomware oraz wirusami, a dodatkowo posiada między innymi funkcje wykrywania potencjalnie niechcianych aplikacji, asystenta prywatności, ochronę ruchu sieciowego, filtr niechcianych treści internetowych, magazyn haseł, bezpieczny skaner kodów QR i moduł uwierzytelniania za pomocą haseł jednorazowych.
Aplikacja Sophos Mobile Security stale monitoruje urządzenia, natychmiast powiadamiając użytkownika o incydentach związanych z naruszeniem bezpieczeństwa. Samoczynnie może podejmować również działania zaradcze, w tym automatycznie odmawiać dostępu do zasobów firmy. Dodatkową jej zaletą jest ochrona urządzeń mobilnych z systemem Android przed pogorszeniem wydajności oraz skróceniem czasu eksploatacji baterii.

Najważniejsze funkcje:
 • Ochrona przed złośliwymi aplikacjami, witrynami internetowymi, programami typu ransomware, spamem, potencjalnie niechcianymi aplikacjami, a także aplikacjami o niskiej reputacji
 • Filtrowanie niechcianych treści internetowych
 • Asystent prywatności
 • Białe listy aplikacji
 • Bezpieczny skaner kodów QR
 • Uwierzytelnianie za pomocą haseł jednorazowych
 • Bezpieczne zarządzanie hasłami i przechowywanie ich za pomocą formatu KeePass.