15166 Rodo microsoft nomacom

Rozwiązania Microsoft w kontekście RODO

Przenosząc przetwarzanie danych do chmury, przenosisz część ryzyka związanego z przetwarzaniem danych na dostawcę chmury. Na jakie wsparcie w związku z wejściem w życie RODO mogą liczyć klienci Microsoft?

Microsoft zobowiązuje się do: przetwarzania danych zgodnie z instrukcją administratora, informowania administratora o przetwarzaniu danych przez podmioty trzecie, wsparcia administratora w zarządzaniu prośbami dotyczącymi danych, przestrzegania wymagań RODO odnośnie raportowania wycieków danych, wsparcia administratora danych za pomocą konsultacji, a także pomiaru wpływu ochrony danych, a także zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania.

Dlaczego chmura i dlaczego Microsoft?

Wszystko przetwarzane jest na jednej platformie

Centralizacja przetwarzania danych na jednej platformie to z jednej strony uproszczenie zarządzania, a z drugiej możliwość dokonania klasyfikacji, a także analizy danych. Microsoft oferuje wszelkie potrzebne funkcjonalności niezbędne do wdrożenia procedur zgodnie z wymaganiami RODO.

Maksimum ochrony, minimum wysiłku

Microsoft pozwala chronić dane dzięki wykorzystaniu wiodących technologii szyfrujących, które są monitorowane, a także aktualizowane na bieżąco. Dodatkowo, dane i informacje zbierane globalnie przez Microsoft, po przeprowadzeniu analiz, używane są do tworzenia baz danych z nowymi zagrożeniami. Pozwala to na minimalizację ryzyka potencjalnych ataków na infrastrukturę IT, a także platformy i aplikacje.

Podziel się ryzykiem

Microsoft pozwala na użycie usług, które są już zgodne ze złożonymi i międzynarodowymi standardami RODO, a poprzez przeniesienie przetwarzania danych do chmury, ryzyko związane z ich przetwarzaniem w rezultacie przenoszone jest w części na dostawcę.

Od czego zacząć?

Jak Office 365 może Ci pomóc już dziś?

Office 365 eDiscovery pozwoli Ci wyświetlić wszystkie lokalizacje w środowisku Office 365, w których konkretne dane lub kombinacje danych są przechowywane (takie jak: PESEL, imię i nazwisko, adres, NIP itp.). Dzięki temu, że Office 365 przechowuje wszystkie dane na jednej platformie ich inwentaryzacja jest szybka i kompletna, nawet w przypadku dużych organizacji, w których dane te są dość mocno rozproszone.

Advanced Data Governance pozwoli natomiast na automatyczne oznaczanie danych w zależności od ich kategorii (np. klient wyraził zgodę wyłącznie na przetwarzanie jego danych w związku z jedną transakcją). Dzięki odpowiedniemu oznaczeniu danych osobowych, będą one automatycznie wykasowane po zakończeniu transakcji (jak w powyższym przykładzie).

Takie rozwiązanie zdejmuje odpowiedzialność z pracowników, a jednocześnie znacząco obniża ryzyko niepoprawnego zarządzania danymi. Co więcej, poprzez oznaczanie plików, pracownik już przed otwarciem widzi, że zawierają one dane osobowe.

Azure Information Protection (AIP) pozwala na szyfrowanie oraz blokowanie dostępu do plików w przypadku ich wycieku lub nietypowego użytku. Zasada ta dotyczy wszystkich dokumentów w środowisku Office 365, które zawierają dane osobowe.

Advanced Security Management to rozwiązanie do flagowania wszelkich anomalii zaistniałych w środowisku, np. ściąganie dużej ilości danych lub zwiększenie przepływu danych.

Office 365 Audit Logs pozwala na zlokalizowanie miejsca, z którego nastąpił wyciek danych. Dodatkowo umożliwia śledzenie cyklu życia pliku, tj. w jakich lokalizacjach się znajdował, przez kogo był otwierany, kto go modyfikował, a także jaki był zakres tej modyfikacji.

INWENTARYZACJA DANYCH

Zidentyfikuj dane osobowe, które przechowujesz i zdefiniuj gdzie są przechowywane.

Dotyczy danych pozwalających
zidentyfikować osobę:
Zidentyfikuj gdzie te dane
są przechowywane
Przykładowe rozwiązania

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Wpisy w mediach społecznościowych
 • Informacje psychologiczne lub genetyczne
 • Informacje medyczne
 • Lokalizacja
 • Dane bankowe
 • Adres IP
 • Ciasteczka
 • Tożsamość kulturowa
 • E-maile
 • Dokumenty
 • Bazy danych
 • Usuwalne multimedia
 • Metadane
 • Logi
 • Back-up’y
 • Microsoft Azure
  Microsoft Azure Data Catalog
 • Enterprise Mobility + Security (EMS)
  Microsoft Cloud App Security
 • Dynamics 365
  Audit Data & User Activity
  Reproting & Analytics
 • Office & Office 365
  Data Loss Prevention
  Advanced Data Governance
  Office 365 eDiscovery
 • SQL Server and Azure SQL Database
  SQL Query Language
 • Windows & Windows Server
  Windows Search

ZARZĄDZANIE

Określ w jaki sposób dane są zarządzane i kto ma do nich dostęp.

Zarządzanie danymi
(definiowanie
polityk, ról i zakresy obowiązków
w kontekście zarządzania i przetwarzania danych)
Klasyfikacja danych
(organizacja
i oznaczanie danych dla zapewnienia
prawidłowego ich przetwarzania)
Przykładowe rozwiązania

 • W stanie spoczynku
 • Przetwarzanych
 • Odzyskanych
 • Przesyłanych
 • Przechowywanych
 • Archiwizowanych
 • Zachowywanych
 • Usuwanych
 • Rodzaje
 • Wrażliwość
 • Kontekst użycia
 • Właściciele
 • Administratorzy
 • Użytkownicy
 • Microsoft Azure
  Azure Active Directory
  Azure Information Protection
  Azure Role-Based Access Control (RBAC)
 • Enterprise Mobility + Security (EMS)
  Azure Information Protection
 • Dynamics 365
  Security Concepts
 • Office & Office 365
  Advanced Data Governance
  Journaling (Exchange Online)
 • Windows & Windows Server
  Microsoft Data Classification Toolkit

OCHRONA

Zaimplementuj narzędzia ochronne, aby zapobiec, wykryć i zaadresować obszary newralgiczne oraz potencjalne wycieki danych.

Zapobiegaj atakom
(ochrona danych)
Wykryj i zareaguj na wycieki danych
Przykładowe rozwiązania

 • Bezpieczeństwo sieci
 • Fizyczna ochrona centrów danych
 • Bezpieczeństwo składowania
 • Bezpieczeństwo obliczeniowe
 • Zarządzanie tożsamością
 • Kontrola dostępu
 • Szyfrowanie
 • Mitygacja ryzyk
 • Monitorowanie systemu
 • Identyfikacja wycieku
 • Definiowanie konsekwencji
 • Planowanie akcji naprawczych
 • Odzyskiwanie utraconych danych
 • Powiadomienie DPA oraz klientów
 • Microsoft Azure
  Azure Key Vault
  Azure Security Center
  Azure Storage Services Encryption
 • Enterprise Mobility + Security (EMS)
  Azure Active Directory Premium
  Microsoft Intune
 • Office & Office 365
  Advanced Threat Protection
  Threat Intelligence
 • SQL Server and Azure SQL Database
  Transparent data encryption
  Always Encrypted
 • Windows & Windows Server
  Windows Defender Advanced Threat Protection
  Windows Hello
  Device Guard

RAPORTOWANIE

Utrzymuj niezbędną dokumentację, zarządzaj wnioskami o zmianę w danych oraz raportami wycieku danych.

Prowadzenie rejestru
– utrzymywanie przez organizacje
rejestrów zawierających:
Narzędzia raportujące
– wdrożenie możliwości
raportowania
Przykładowe rozwiązania

 • Cele przetwarzania danych
 • Klasyfikację danych osobowych
 • Listę osób trzecich mających dostęp do danych
 • Wykaz zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych
 • Okresy przetrzymywania danych
 • Dokumentacji usługodawcy chmurowego (przetwarzającego dane)
 • Logów audytowych
 • Notyfikacji
 • Próśb klientów odnośnie przetwarzania ich danych
 • Sposobu administrowania danych
 • Audytów zgodności z RODO
 • Microsoft Trust Center
  Service Trust Portal
 • Microsoft Azure
  Azure Auditing & Logging
  Azure Data Lake
  Azure Monitor
 • Enterprise Mobility + Security (EMS)
  Azure Information Protection
 • Dynamics 365
  Reporting & Analytics
 • Office & Office 365
  Service Assurance
  Office 365 Audit Logs
  Customer Lockbox
 • Windows & Windows Server
  Windows Defender Advanced Threat Protection