Monitorowanie sieci

Pełne monitorowanie sieci, bez limitu urządzeń i całkowicie za darmo. Oferowany z wieczystą licencją Moduł Network, będący częścią składową oprogramowania Axence nVision, pozwoli Ci zapobiegać awariom zanim się pojawią. Wykrywa anomalie w działaniu urządzeń, pozwala sprawdzić wydajność serwera i łącza internetowego, a także kontrolować wskaźniki temperatury w serwerowni.
Monitorowanie sieci

Monitorowanie sieci pozwala zapobiegać kosztownym przestojom, dzięki wykrywaniu problemów w działaniu urządzeń, a także wpływa na wydajność procesów biznesowych. Dzięki kompletnej wiedzy o stanie działania najważniejszych serwisów, mamy kontrolę nad procesami systemowymi i możemy w porę zareagować na potencjalne awarie.

Monitorowanie sieci – główne wartości

Monitorowanie nielimitowanej liczby urządzeń sieciowych
Zapobieganie przestojom dzięki wykrywaniu anomalii
Bezpieczna serwerownia – kontrola wskaźników wilgotności i temperatury
Zawsze aktualne dane o wydajności serwera i łącza internetowego
Oszczędność czasu i kosztów
Optymalizacja pracy

Poznaj pozostałe moduły oprogramowania
Axence nVision.

więcej na ten temat pisaliśmy tutaj:

Monitorowanie sieci – lista funkcji modułu NETWORK

 • Skanowanie sieci, wykrywanie urządzeń i serwisów TCP/IP
 • Interaktywne mapy sieci, mapy użytkownika, oddziałów, a także mapy inteligentne
 • Serwisy TCP/IP: poprawność i czas odpowiedzi, statystyka ilości odebranych/utraconych pakietów (PING, SMB, HTTP, POP3, SNMP, IMAP, SQL itp.)
 • Liczniki WMI: obciążenie procesora, zajętość pamięci, zajętość dysków, transfer sieciowy itp.
 • Działanie Windows: zmiana stanu usług (uruchomienie, zatrzymanie, restart), wpisy dziennika zdarzeń
 • Liczniki SNMP v1/2/3 (np. transfer sieciowy, temperatura, wilgotność, napięcie zasilania, poziom tonera i inne)
 • Kompilator plików MIB
 • Obsługa pułapek SNMP
 • Routery i switche: mapowanie portów (informacja, do którego przełącznika jest podłączone urządzenie)
 • Obsługa komunikatów syslog
 • Monitorowanie listy usług Windows
 • Obsługa szyfrowania AES, DES i 3DES dla protokołu SNMPv3
 • Alarmy: zdarzenie-akcja
 • Powiadomienia (pulpitowe, e-mail, SMS) oraz akcje korekcyjne (uruchomienie programu, restart komputera itp.)
 • Raporty (dla urządzenia, oddziału, wybranej mapy lub całej sieci).
Wypróbuj moduł Network w swojej firmie!

Jeżeli chcesz monitorować sieć bez ograniczeń czasowych, a także bez limitu urządzeń – napisz do nas lub zadzwoń.

+48 22 781 34 85