Kamera termowizyjna MOBOTIX M16TB

Oferowana przez firmę Konica Minolta kamera termowizyjna MOBOTIX M16TB pozwoli zabezpieczyć miejsce pracy dzięki technologii termograficznej służącej do pomiaru temperatury. Natychmiastowo wykrywa osoby z podwyższoną temperaturą i automatycznie generuje alarmy, gdy temperatura wzrośnie powyżej zdefiniowanych granic.
Kamera Termowizyjna MOBOTIX M16TB

Kamera termowizyjna MOBOTIX M16TB monitoruje temperaturę ciała z odległości od 1 do 5 m. W momencie gdy wykryje osobę z podwyższoną temperaturą bądź gorączką automatycznie wyśle powiadomienie do wskazanej osoby lub grupy osób. Dzięki temu pozwala na zminimalizowanie ryzyka zakażenia osób zdrowych przebywających w budynku.

Główne funkcjonalności kamer termowizyjnych MOBOTIX M16TB:

Wykrywanie osób z podwyższoną temperaturą

Dokładność odczytu temperatury wynosi około 0,1 stopnia w strefie 1 metra z zastrzeżeniem warunków środowiskowych. Aby uzyskać jak najwyższą dokładność należy odpowiednio skalibrować urządzenie podczas montażu.

Automatyczne generowanie alarmów

Natychmiastowy pomiar temperatury i wysoka dokładność kamery pozwala na błyskawiczne uruchomienie alarmu na stacji operatora, a także przesłanie powiadomień do określonej osoby bądź grupy osób.

Obiektyw termiczny i kolorowy

Umożliwia wyświetlanie w tej samej ramce obrazu termicznego, a także kolorowego, co ułatwia identyfikację i wskazanie osoby o podwyższonej temperaturze. Jednocześnie ogranicza to konieczność zakupu dwóch oddzielnych kamer.

Podgląd monitoringu na żywo

Kamera udostępnia widok w monitorze komputera z automatycznym raportowaniem alarmów oraz przesyłaniem alertów w przypadku przekroczenia zdefiniowanego poziomu temperatury.

Rejestracja liczby osób

Urządzenie może służyć dodatkowo do nadzoru i rejestracji liczby osób przechodzących przez wyznaczoną strefę i w określonym przedziale czasu.

Kamera termowizyjna MOBOTIX M16TB umożliwia pomiar temperatury u osób w ruchu, a dodatkowo wykorzystywana może być do nadzoru obiektów, zabezpieczenia przeciwpożarowego, a także ochrony.

Poza dostawą urządzenia oferujemy montaż wraz z konfiguracją, a także szkolenie z obsługi systemu.

Jesteś zainteresowany zakupem kamery termowizyjnej? Napisz do nas lub zadzwoń w celu uzyskania oferty!

+48 22 781 34 85