12733 kamera termowizyjna mobotix konica minolta

Kamera termowizyjna MOBOTIX M16TB

Oferowana przez firmę Konica Minolta kamera termowizyjna MOBOTIX M16TB pozwoli zabezpieczyć miejsce pracy dzięki technologii termograficznej służącej do pomiaru temperatury. Natychmiastowo wykrywa osoby z podwyższoną temperaturą i automatycznie generuje alarmy, gdy temperatura wzrośnie powyżej zdefiniowanych granic.

Kamera termowizyjna MOBOTIX M16TB monitoruje temperaturę ciała z odległości od 1 do 5 m. W momencie gdy wykryje osobę z podwyższoną temperaturą bądź gorączką automatycznie wyśle powiadomienie do wskazanej osoby lub grupy osób. Dzięki temu pozwala na zminimalizowanie ryzyka zakażenia osób zdrowych przebywających w budynku.

Główne funkcjonalności kamer termowizyjnych MOBOTIX M16TB:

Wykrywanie osób z podwyższoną temperaturą

Dokładność odczytu temperatury wynosi około 0,1 stopnia w strefie 1 metra z zastrzeżeniem warunków środowiskowych. Aby uzyskać jak najwyższą dokładność należy odpowiednio skalibrować urządzenie podczas montażu.

Automatyczne generowanie alarmów

Natychmiastowy pomiar temperatury i wysoka dokładność kamery pozwala na błyskawiczne uruchomienie alarmu na stacji operatora, a także przesłanie powiadomień do określonej osoby bądź grupy osób.

Obiektyw termiczny i kolorowy

Umożliwia wyświetlanie w tej samej ramce obrazu termicznego, a także kolorowego, co ułatwia identyfikację i wskazanie osoby o podwyższonej temperaturze. Jednocześnie ogranicza to konieczność zakupu dwóch oddzielnych kamer.

Podgląd monitoringu na żywo

Kamera udostępnia widok w monitorze komputera z automatycznym raportowaniem alarmów oraz przesyłaniem alertów w przypadku przekroczenia zdefiniowanego poziomu temperatury.

Rejestracja liczby osób

Urządzenie może służyć dodatkowo do nadzoru i rejestracji liczby osób przechodzących przez wyznaczoną strefę i w określonym przedziale czasu.

Kamera termowizyjna MOBOTIX M16TB umożliwia pomiar temperatury u osób w ruchu, a dodatkowo wykorzystywana może być do nadzoru obiektów, zabezpieczenia przeciwpożarowego, a także ochrony.

Poza dostawą urządzenia oferujemy montaż wraz z konfiguracją, a także szkolenie z obsługi systemu.

Jesteś zainteresowany zakupem kamery termowizyjnej? Napisz do nas lub zadzwoń w celu uzyskania oferty!

[email protected]
+48 22 781 34 85