12779 eset mobile security nomacom

ESET Mobile Security dla Android i iOS

ESET Mobile Security zabezpiecza w czasie rzeczywistym urządzenia mobilne z systemem Android i iOS. Obejmuje ochroną wszystkie pliki i aplikacje, wykorzystując proaktywną technologię wykrywania zagrożeń ESET NOD32. Zapewnia użytkownikom bezpieczeństwo m.in. przed fałszywymi stronami, które wyłudzają hasła, dane logowania, a także inne wrażliwe dane.

ESET Mobile Security pozwala z jednej konsoli wprowadzać ustawienia, konfigurować oraz monitorować wszystkie urządzenia mobilne w firmie. Łącząc wiele technologii, oferuje kompletną ochronę przed ransomware, a także przed wyciekiem danych, filtrowanie treści www oraz wprowadza listy dozwolonych aplikacji. Dodatkowo, dzięki wprowadzonym politykom bezpieczeństwa, automatycznie powiadamia administratora o zgodności i aktualności ustawień, a także – w razie konieczności – sugeruje podjęcie niezbędnych działań.

ESET Mobile Security dla systemu Android

Rozwiązanie do ochrony urządzeń mobilnych ESET Mobile Security for Android skanuje wszystkie pliki i karty pamięci, chroniąc użytkowników przed złośliwym oprogramowaniem. Oferuje również ochronę przed niechcianymi połączeniami i wiadomościami SMS/MMS poprzez możliwość blokowania ukrytych numerów oraz wybranych kontaktów.

Polityka ustawień urządzenia:

 • monitoring predefiniowanych ustawień
 • monitoring wykorzystania pamięci, połączeń WiFi, a także wykorzystania danych w roamingu
 • tryb debugowania USB, NFC
 • szyfrowanie pamięci wewnętrznej

Zabezpieczenia urządzenia mobilnego

ESET Mobile Security umożliwia ustawienie następujących parametrów:

 • złożoność hasła
 • maksymalna liczba nieudanych prób odblokowania urządzenia (przekroczenie tej liczny powoduje automatyczne przywrócenie telefonu do ustawień fabrycznych)
 • maksymalny czas ważności kodu blokującego urządzenie
 • czas w jakim zostanie automatycznie zablokowany ekran
 • zalecenie użytkownikowi szyfrowania swojego urządzenia
 • blokada możliwości korzystania z wbudowanej kamery

Kontrola aplikacji

Możliwość zdefiniowania listy obowiązkowych aplikacji dla danego pracownika, a także listy blokowanych oraz dozwolonych aplikacji. Blokowanie aplikacji:

 • według kategorii (np. gry, media społecznościowe)
 • ze względu na dostęp do konkretnych danych (np. wymagających dostępu do lokalizacji bądź listy kontaktów)
 • według źródła pochodzenia (np. spoza sklepu Google Play).

Anti-Theft

Zabezpiecza urządzenie w przypadku kradzieży bądź zagubienia, oferując następujące funkcjonalności:

 • zdalne blokowanie zagubionego bądź skradzionego urządzenia uniemożliwia niepowołanym osobom uzyskanie dostępu do danych. W przypadku odnalezienia administrator może zdalnie przywrócić dostęp.
 • zdalne polecenia, które można wysyłać z platformy ESET Remote Administrator jako komendy SMS z dwuskładnikowym kodem weryfikacyjnym, bądź też z interfejsu programu na urządzeniu administratora.
 • lokalizacja pozwala na zlokalizowanie telefonu i śledzenie jego współrzędnych (GPS)
 • usuwanie danych z pamięci urządzenia – takich jak: wszystkie kontakty, wiadomości, dane przechowywane w pamięci wewnętrznej, a także na kartach pamięci. Dodatkowo, po przeprowadzeniu procesu zdalnego usuwania danych, system ESET Mobile Security nadal pozostaje na urządzeniu, by można było wykonać inne komendy Anit-Theft.
 • uruchomienie syreny – nawet w przypadku gdy urządzenie jest wyciszone, administrator ma możliwość zdalnego uruchomienia sygnału, blokując je jednocześnie.
 • zdalne przywracanie ustawień fabrycznych – całkowite usunięcie wszystkich danych w telefonie.
 • informacja o blokadzie ekranu – może zostać tak zdefiniowana przez administratora, że zablokowane urządzenie będzie wyświetlać określne informacje (np. nazwa firmy, adres e-mail), co w przypadku zagubienia urządzenia może posłużyć znalazcy do poinformowania o możliwości zwrotu.
 • zaufane karty SIM – natychmiastowe zablokowanie urządzenia po włożeniu nieautoryzowanej karty SIM. Dodatkowo, powiadomienie o takim zdarzeniu zostaje przesłane administratorowi.

Wysyłanie powiadomień pop-up

Dotyczy to niestandardowych powiadomień wysyłanych przez administratora do danego urządzenia bądź całej grupy urządzeń. Dzięki wyświetleniu w formie pop-up użytkownik ich nie przeoczy.

Zdalne zarządzanie

ESET Mobile Security jest w pełni zarządzalny za pomocą ESET Remote Administrator. Obejmuje to takie działania jak: wdrażanie i uruchamianie zadań, ustanawianie polityk bezpieczeństwa, zbieranie logów, a także otrzymywanie powiadomień. Dodatkowo system pozwala na ogólny przegląd zabezpieczeń urządzenia.

ESET Mobile Security dla systemu Apple iOS

Integracja ESET Remote Administrator z Apple iOS MDM Framework pozwala na konfigurowanie zabezpieczeń dla firmowych iPhone’ów i iPad’ów z poziomu jednej prostej konsoli ESET. Bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji. Dzięki temu ESET Mobile Security dla iOS oferuje takie funkcjonalności jak zdalna konfiguracja poczty (Exchange), wymóg ustawiania haseł, zarządzanie polityką iCloud, a także konfiguracja klientów VPN. Dodatkowo administratorzy mogą tworzyć listy dozwolonych/blokowanych aplikacji oraz filtrować strony internetowe.

 • Device Enrollment Program

Właściciele urządzeń firmy Apple, którzy są członkami Apple’s Volume Purchase Program, mogą automatycznie uczestniczyć w programie Device Enrollment firmy ESET. Oznacza to, że takie urządzenia poza możliwością zdefiniowania polityk bezpieczeństwa mogą być również konfigurowane, m.in. w takim zakresie jak: automatyczne usuwanie bądź pobieranie aplikacji, a także blokowanie lub udostępnianie możliwości korzystania z serwisów rozrywkowych.

 • Białe i czarne listy aplikacji

Dzięki możliwości tworzenia list aplikacji (zezwolone/zabronione) użytkownicy mogą instalować tylko dozwolone aplikacje. Dodatkowo administrator ma możliwość zarządzania powiadomieniami z aplikacji w centrum powiadomień, w tym powiadomieniami dźwiękowymi oraz wyświetlanymi przy ikonach programów.

 • Filtrowanie stron www

Niektóre kategorie stron internetowych (np. zawierające treści dla osób pełnoletnich) mogą być automatycznie blokowane przez Apple. Jednak dodatkowo administrator może dodać konkretne adresy URL do listy wykluczonych stron, bądź przeciwnie – do listy stron udostępnianych pracownikom.

 • Zdalna konfiguracja

ESET Mobile Security umożliwia zdalne konfigurowanie ustawień poczty (MS Exchange), sieci WiFi, a także klienta VPN.

 • Zdalne zarządzanie ustawieniami urządzenia

Pozwala na znaczące podniesienie poziomu zabezpieczeń firmowych urządzeń z systemem iOS dzięki zarządzaniu kodami odblokowującymi, iCloud, ustawieniami prywatności, a także ustawieniami urządzenia.

 • Anti-Theft

W przypadku kradzieży bądź zagubienia urządzenia pozwala na podjęcie zdalnych działań, takich jak zablokowanie urządzenia, usunięcie wszystkich danych i przywrócenie do stanu fabrycznego, a także zlokalizowanie na mapie Google.

 • Proste licencjonowanie

Licencje ESET Mobile Security dopasowane są do faktycznych potrzeb, wraz z możliwością migracji licencji z jednego urządzenia na inne, bez względu na system operacyjny.

 • Wymagania systemowe

Posiadanie aktywnej licencji dla rozwiązania ESET Endpoint Security

ESET Remote Administrator w wersji 6.3 lub nowszej

ESET MDM Core (ESET Remote Administrator Mobile Device Connector)

Firmowe ID w usłudze iTunes firmy Apple

Urządzenie z systemem iOS działające na iOS 8+ (iPhone, iPad).