15186 Eset endpoint security nomacom

ESET Endpoint Security dla firm

Rozwiązanie ESET Endpoint Security zapewnia bezpieczeństwo urządzeniom końcowym w sieci firmowej. O jego jakości i skuteczności najlepiej świadczy brązowe wyróżnienie w rankingu Gartner Peer Insights Choice 2017, w którym kryteriami oceny były opinie i oceny użytkowników.

DOSTĘPNE PROGRAMY

ESET Endpoint Antivirus for Windows
ESET Endpoint Antivirus for OS X
ESET Endpoint Security for Windows
ESET Endpoint Security for OS X
ESET Endpoint Security for Android
ESET File Security for Microsoft Windows Server
ESET Remote Administrator
ESET Endpoint Antivirus for Windows

Ochrona stacji roboczych

 • Antywirus i antyspyware
 • Wsparcie dla wirtualizacji
 • System zapobiegający włamaniom działający na hoście (HIPS)
 • Blokada programów typu exploit
 • Zaawansowany skaner pamięci
 • Ochrona wielu platform

Wbudowana ochrona danych

 • Antyphishing
 • Kontrola urządzeń

Skanowanie i aktualizacja

 • Skanowanie w trakcie bezczynności
 • Pierwsze skanowanie po instalacji
 • Wycofywanie aktualizacji
 • Opóźnione aktualizacje
 • Lokalny serwer aktualizacji

Przydatne funkcje

 • Usuwanie i zastępowanie poprzedniego oprogramowania zabezpieczającego
 • Dyskretna ochrona dla pracowników
 • ESET License Administrator
 • Wsparcie dla ekranów dotykowych
 • Niskie wymagania systemowe – dla lepszej wydajności Twojej firmy
 • Zdalne zarządzanie.

ESET Endpoint Antivirus for OS X

Ochrona stacji roboczych

 • Antywirus i antyspyware
 • Antyphishing
 • Skanowanie www i wiadomości mailowych
 • Automatyczne skanowanie nośników wymiennych
 • Ochrona wielu platform
 • Wsparcie dla wirtualizacji

Skanowanie i aktualizacja

 • Wycofywanie aktualizacji
 • Opóźnione aktualizacje
 • Lokalny serwer aktualizacji

Przydatne funkcje

 • Niskie wymagania systemowe dla lepszej wydajności
 • Zdalne zarządzanie
 • ESET License Administrator
 • Tryb prezentacji
 • Zdalna aktualizacja programu
 • Wsparcie dla Mac OS X Server
 • Zapisywanie logów do wielu formatów plików
 • Znajomy interfejs

ESET Endpoint Security for Windows

Ochrona stacji roboczych

 • Antywirus i antyspyware
 • Wsparcie dla wirtualizacji
 • System zapobiegania włamaniom działający na hoście (HIPS)
 • Blokada programów typu exploit
 • Zaawansowany skaner pamięci
 • Antyspam
 • Ochrona wielu paltform

Ochrona dostępu do danych

 • Kontrola dostępu do stron www
 • Antyphishing
 • Dwukierunkowy firewall
 • Ochrona przed lukami w protokołach sieciowych
 • Ochrona przed botnetami
 • Kontrola urządzeń

Skanowanie i aktualizacja

 • Skanowanie w trakcie bezczynności
 • Pierwsze skanowanie po instalacji
 • Wycofywanie aktualizacji
 • Opóźnione aktualizacje
 • Lokalny serwer aktualizacji

Przydatne funkcje

 • Usuwanie i zastępowanie poprzedniego oprogramowania zabezpieczającego
 • Dyskretna ochrona dla pracowników
 • ESET License Administrator
 • Wsparcie dla ekranów dotykowych
 • Niskie wymagania systemowe dla lepszej wydajności
 • Wsparcie techniczne w języku polskim
 • Zdalne zarządzanie

ESET Endpoint Security for OS X

Ochrona stacji roboczych

 • Antywirus i antyspyware
 • Wsparcie dla wirtualizacji
 • Skanowanie www i wiadomości mailowych
 • Automatyczne skanowanie nośników wymiennych
 • Ochrona wielu platform

Ochrona dostępu do danych

 • Kontrola dostępu do stron www
 • Dwukierunkowy firewall
 • Antyphishing

Skanowanie i aktualizacja

 • Wycofywanie aktualizacji
 • Opóźnione aktualizacje
 • Lokalny serwer aktualizacji

Przydatne funkcje

 • Niskie wymagania systemowe dla lepszej wydajności
 • Zdalne zarządzanie
 • ESET License Administrator
 • Tryb prezentacji
 • Instalacja modułowa
 • Zdalna aktualizacja programu
 • Zapisywanie logów do wielu formatów plików
 • Znajomy interfejs

ESET Endpoint Security for Android

Ochrona stacji roboczych

 • Ochrona w czasie rzeczywistym
 • Skanowanie na żądanie
 • Skanowanie podczas ładowania urządzenia
 • Antyphishing
 • Ochrona przed deinstalacją bez zgody administratora
 • Filtr wiadomości SMS/MMS oraz filtr połączeń

Ochrona urządzenia

 • Zabezpieczenia urządzenia

Anti-Theft

 • Zdalne blokowanie
 • Zdalne polecenia
 • Zdalna lokalizacja
 • Zdalne wymazanie danych z pamięci urządzenia
 • Zdalne uruchomienie syreny
 • Zdalne przywracanie ustawień fabrycznych
 • Wyślij dowolne powiadomienie
 • Informacja o blokadzie ekranu
 • Zaufane karty SIM
 • Kontakty administracyjne

Kontrola aplikacji

 • Ustawienia kontroli aplikacji
 • Audyt aplikacji

Przydatne funkcje i zarządzanie

 • Import i eksport ustawień
 • Centrum powiadomień
 • Lokalna administracja
 • Ulepszona identyfikacja urządzeń
 • Zdalne zarządzanie
 • ESET License Administrator

ESET File Security for Microsoft Windows Server

Ochrona serwera plików

 • Antywirus i antyspyware
 • Wsparcie dla wirtualizacji
 • Blokada programów typu exploit
 • Zaawansowany skaner pamięci
 • Pełne wsparcie dla natywnego klastrowania
 • Skanowanie dysków sieciowych (NAS)
 • Wyspecjalizowane narzędzia czyszczące
 • System zapobiegania włamaniom działający na hoście (HIPS)

Wbudowana ochrona danych

 • Antyphishing
 • Kontrola urządzeń

Skanowanie i aktualizacja

 • Skanowanie w trakcie bezczynności
 • Pierwsze skanowanie po instalacji
 • Wycofywanie aktualizacji
 • Opóźnione aktualizacje
 • Lokalny serwer aktualizacji

Przydatne funkcje

 • Wsparcie dla Windows Management Instrumentation (WMI)
 • Dyskretna ochrona pracowników
 • ESET License Administrator
 • Instalacja modułowa
 • Zdalne zarządzanie
 • ESET Log Collector

ESET Remote Administrator

Komponenty

 • ESET Remote Administrator Server
 • Niezależne agenty działające bez połączenia z ESET Remote Administrator Server
 • Webowa konsola
 • Architektura Serwer-Proxy
 • Rogue Detection Sensor – skaner sieci firmowej
 • Wsparcie dla wielu platform

Przydatne funkcje

 • ESET License Administrator
 • Instalacja na stacjach roboczych
 • Zarządzanie w oparciu o przypisane role
 • Bezpieczna komunikacja pomiędzy komponentami ERA
 • Dwuskładnikowe uwierzytelnienie