ESET Cloud Administrator

Stwórz zarządzalne środowisko i kontroluj bezpieczeństwo swoich urządzeń dzięki ESET Cloud Administrator – usłudze działającej w chmurze, która nie wymaga żadnego dedykowanego sprzętu.
ESET Cloud Administrator

Produkty ESET  zajmują wiodącą pozycję na rynku m.in. ze względu na opartą na sztucznej inteligencji metodę wykrywania wirusów i ataków. Dodatkowo ich wartością jest niemal niezauważalne dla wydajności komputerów działanie. ESET Cloud Administrator to rozwiązanie skierowane do firm małej i średniej wielkości (posiadających w swoim środowisku max 250 stanowisk). Pozwala na zarządzanie bezpieczeństwem sieci firmowej bez konieczności kupowania, instalowania, a także utrzymywania dodatkowego sprzętu.

Poczuj różnicę z ESET

ESET Cloud Administrator to konsola centralnego zarządzania w chmurze, która nie wymaga żadnego dedykowanego sprzętu. Dodatkowo zwalnia administratora z obowiązku instalowania, konfigurowania, aktualizowania, a także zarządzania certyfikatami. Wszystkie te czynności wykonywane są w tle, gwarantując korzystanie zawsze z aktualnych i najnowszych funkcjonalności.

ESET Cloud Administrator to:

KONSOLA WEBOWA

Dane przechowywane w ESET Cloud Administrator możemy przeglądać z poziomu konsoli webowej. Pozwala ona również na konfigurowanie produktów zabezpieczających zgodnie z politykami utworzonymi przez administratora. Dodatkowo umożliwia zarządzanie i organizację urządzeń poprzez przypisanie ich do grup statycznych.

INSTALATORY

Instalatory to małe, łatwe do pobrania paczki, uruchamiane na firmowych stacjach roboczych, które zawierają wszystkie składniki niezbędne do wdrożenia ochrony sieci firmowej, w tym: klienta odpowiedzialnego za ochronę stacji roboczej, agenta konsoli wykorzystywanego do komunikacji z serwerem w chmurze, klucz licencyjny, polityki bezpieczeństwa (wcześniej przygotowane).

PRODUKTY BEZPIECZEŃSTWA

Konsola obsługuje najnowsze wersje produktów ESET. Współpracuje m.in. z: ESET Endpoint Antivirus dla Windows i OS X/macOS, ESET Endpoint Security dla Windows i OS X/macOS, ESET File Security dla Microsoft Windows Server, ESET Mail Security dla Microsoft Exchange Server, ESET Mail Security dla IBM Domino, ESET Security dla Microsoft SharePoint Server.

REMOTE DEPLOYMENT TOOL

Remote Deployment Tool służy do zdalnego uruchamiania instalatorów programów ESET, które zostały wcześniej wygenerowane w ESET Cloud Administrator. Dzięki niemu możliwe jest na przykład przeskanowanie sieci lokalnej w celu wyszukania dostępnych stacji i wdrożenie rozwiązań ESET. Możliwa jest również synchronizacja z Active Directory.

ESET BUSINESS ACCOUNT

Platforma ESET Business Account do zarządzania licencjami biznesowymi jest niezbędna do skorzystania z usługi ESET Cloud Administrator. Poza możliwością zarzadzania licencjami oferuje ona również tworzenie nowych profili użytkowników firmowych wraz z określaniem ich uprawnień. Dodatkowo pozwala na generowanie 30-dniowej licencji testowej produktów ESET.

Główne funkcjonalności

  • możliwość sprawdzenia statusu połączenia
  • monitorowanie stanu sieci firmowej z panelu kontrolnego
  • szczegółowe dane: stan komputerów, informacje na temat wykrytych zagrożeń, informacje o elementach przeniesionych do kwarantanny
  • możliwość zdalnego tworzenia polityk bezpieczeństwa oraz zadań
  • możliwość przypisywania zadań i polityk do pojedynczych komputerów, grup statycznych lub dynamicznych
  • powiadomienia o zagrożeniach w sieci
  • możliwość wyświetlania danych o zarządzanych stacjach roboczych (informacje o procesorze, pamięci RAM, monitorze, dyskach twardych, urządzeniach wejściowych czy drukarkach – w tym wyświetlanie ich typu oraz numeru seryjnego).