Dell EMC Data Domain – pamięć masowa z deduplikacją

Systemy pamięci masowej z deduplikacją Dell EMC Data Domain rewolucjonizują dziedziny tworzenia kopii zapasowych, archiwizowania i odzyskiwania sprawności po awarii przez stosowanie bardzo szybkiej deduplikacji przed zapisem. Można je wykorzystać zarówno na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych korporacji.
Dell EMC Data Domain
data domain emc deduplikacja

Dell EMC Data Domain to najszybsza w branży pamięć masowa z deduplikacją. Deduplikacja zmniejsza ilość pamięci masowej wymaganej do przechowywania i zabezpieczania danych przeciętnie od 10 do 30 razy. W rezultacie zapis na dysku staje się opłacalną alternatywą dla użycia taśm jako nośnika kopii zapasowych lub danych archiwalnych. Dane na dysku są dostępne w internecie oraz siedzibie, mogą być przechowywane przez dłuższy okres, a ich odtworzenie i odczyt są szybkie i niezawodne.

Szybka deduplikacja przed zapisem

Systemy Data Domain zapewniają przepustowość do 58 TB/godz., co umożliwia wykonanie większej liczby kopii zapasowych w krótszym czasie. W celu zminimalizowania wymagań dotyczących miejsca na dysku systemy Data Domain deduplikują dane przed zapisem – w trakcie procesu tworzenia kopii zapasowej lub archiwizowania, dlatego dane zapisywane na dysku są już unikatowe.

Najważniejszym elementem, który umożliwia uzyskanie jednej z najlepszych w branży wydajności przy jednoczesnej minimalizacji wymagań dotyczących miejsca na dysku, jest architektura skalowania EMC Data Domain Stream-Informed Segment Layout (SISLTM). Pozwala ona na wykorzystanie rosnącej wydajności procesorów do ciągłego zwiększania wydajności systemu Data Domain, co jest możliwe dzięki minimalizacji liczby wymaganych dostępów do dysku w celu odczytania zdeduplikowanych danych. Architektura SISL deduplikuje dane przed zapisem przez identyfikację zduplikowanych segmentów danych w pamięci, co minimalizuje wykorzystanie dysków. Dzięki temu przepustowość systemu Data Domain jest zależna od procesorów, a nie „związana z osiami dysków”.

Skalowalna pamięć masowa z deduplikacją

Dzięki obniżeniu od 10 do 30 razy wymagań dotyczących pamięci masowej kopii zapasowych oraz pięciokrotnemu obniżeniu wymagań dotyczących pamięci masowej archiwów, systemy Data Domain umożliwiają znaczące zmniejszenie powierzchni zajmowanej przez pamięć masową na potrzeby typowych zestawów danych przedsiębiorstwa. W środowiskach, w których konieczne jest przechowywanie kopii zapasowych przez dłuższe okresy, opcjonalne oprogramowanie EMC Data Domain Extended Retention umożliwia długookresowe zabezpieczenie nawet 100 PB przechowywanych danych kopii zapasowych.

Architektura zapewniająca nienaruszalność danych

Systemy Data Domain zostały zaprojektowane jako ostateczna pamięć masowa, która zawsze gwarantuje możliwość odzyskania danych. Zapewniająca nienaruszalność danych architektura Dell EMC Data Domain jest wbudowana w każdy system Data Domain i stanowi najlepsze w branży zabezpieczenie przed problemami związanymi z integralnością danych.

Wychwytywanie i korygowanie błędów wejścia/wyjścia przed zapisem podczas procesu tworzenia kopii zapasowej eliminuje potrzebę powtarzania tego procesu. Ponadto dostępne w systemie Data Domain (w przeciwieństwie do innych korporacyjnych macierzy lub systemów plików) funkcje ciągłego wykrywania błędów i samoleczenia zapewniają możliwość odzyskania danych w ciągu całego cyklu ich życia.

Najważniejsze informacje:

Szybka deduplikacja przed zapisem

 • Wydajność nawet do 58 TB/godz.
 • Skalowalność zależna od procesorów

 • Skalowalna pamięć masowa z deduplikacją

 • Zmniejsza wymagania dotyczące pamięci masowej kopii zapasowych od 10 do 30 razy
 • Zmniejsza nawet pięciokrotnie wymagania dotyczące pamięci masowej archiwów

 • Architektura zapewniająca nienaruszalność danych

 • Weryfikacja zapisu i odczytu „w locie”, ciągłe wykrywanie i naprawa błędów
 • Podwójna parzystość dysków RAID 6

 • Łatwa integracja

 • Współpraca z wiodącymi aplikacjami korporacyjnymi do obsługi kopii zapasowych i archiwizacji baz danych, plików, poczty elektronicznej, środowisk wirtualnych i nie tylko

 • Konsolidacja kopii zapasowej i archiwum

 • Wydajna ochrona danych kopii zapasowej i archiwum
 • Zgodność z zasadami dotyczącymi nadzoru oraz z przepisami prawa w zakresie archiwizowania danych

 • Szybkie, wydajne i skalowalne przywracanie działalności po awarii

 • Zmniejszenie wymagań dotyczących przepustowości nawet o 99%
 • Replikacja nawet 270 zdalnych ośrodków do pojedynczego systemu

 • Prosta obsługa

 • Niższe koszty administracyjne
 • System zgłoszeń automatycznych
 • Mniejsze wymagania dotyczące powierzchni

 • Systemy Data Domain

  Bezproblemowa integracja

  Systemy Data Domain można łatwo integrować z istniejącymi infrastrukturami i można z nich bezproblemowo korzystać przy użyciu różnych aplikacji do obsługi tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji. Integracja systemu Data Domain nie wymaga wprowadzania żadnych zmian do procesu lub infrastruktury. Można dzięki temu szybko i skutecznie przekonać się o zaletach deduplikacji.

  System Data Domain zapewnia obsługę wszystkich wiodących w branży aplikacji do tworzenia kopii zapasowych oraz archiwizujących. Ponadto użytkownicy mogą wykorzystać system Data Domain jako miejsce docelowe dla narzędzi ochrony aplikacji, takich jak RMAN firmy Oracle. Mogą także zapisywać w nim dane bezpośrednio z użyciem protokołów CIFS lub NFS – obsługiwane są różnorodne rodzaje obciążeń, w tym dane archiwalne.

  Z uwagi na to, że systemy Data Domain zapewniają jednoczesną obsługę wielu metod dostępu, w tym NFS, CIFS, VTL, NDMP i EMC Data Domain Boost™, ze wszystkich aplikacji i narzędzi można korzystać w jednym systemie Data Domain w tym samym czasie. Dzięki temu zwiększa się konsolidacja zabezpieczającej pamięci masowej. System może być widoczny dla użytkowników i aplikacji jako serwer plików zapewniający dostęp z użyciem protokołów NFS i CIFS w sieci Ethernet, jako biblioteka taśm wirtualnych dostępna za pośrednictwem protokołu Fibre Channel, jako serwer taśm NDMP w sieci Ethernet lub jako dyskowe miejsce docelowe przy użyciu interfejsów specyficznych dla aplikacji, takich jak Data Domain Boost.

   

  Konsolidacja kopii zapasowej i archiwum

  Systemy Data Domain są pierwszymi i jedynymi systemami deduplikacji przed zapisem, które jednocześnie obsługują dane kopii zapasowych i dane archiwalne. Dzięki możliwości współużytkowania zasobów na potrzeby danych kopii zapasowych i danych archiwalnych systemy Dell EMC Data Domain umożliwiają obniżenie całkowitego kosztu posiadania (Total Cost of Ownership, TCO).

  W szczególności pojedynczy system Data Domain można wykorzystać do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych całego przedsiębiorstwa (m.in. na platformach Oracle, Microsoft i VMware® oraz w środowiskach IBM lub komputerach mainframe), jak również w zastosowaniach związanych z archiwizacją (na przykład plików, poczty e-mail, korporacyjnych systemów zarządzania treścią czy baz danych).

  Systemy Data Domain zapewniają ekonomiczną ochronę danych archiwalnych dzięki integracji z wiodącymi w branży aplikacjami do archiwizacji, takimi jak EMC SourceOne czy Symantec Enterprise Vault. Konsolidacja ze wspólnym systemem pamięci masowej z deduplikacją umożliwia wyeliminowanie problemów określanych jako nawarstwianie się pamięci masowej i związanych z nimi narzutami – dotyczy to zarządzania, zajmowanej powierzchni, zasilania i chłodzenia.

  Ponadto dzięki oprogramowaniu EMC Data Domain Retention Lock systemy Data Domain ułatwiają zapewnienie zgodności z wewnętrznymi zasadami dotyczącymi nadzoru oraz z przepisami prawa w zakresie archiwizowania danych, w tym z regułą SEC 17a-4 (f).

  Data Domain Boost

  Data Domain Boost Ecosystem

  Data Domain Boost jest opcjonalnym oprogramowaniem obsługiwanym w całej rodzinie systemów Data Domain, które umożliwia przeniesienie części procesu deduplikacji poza system Data Domain na serwer kopii zapasowych lub serwer aplikacji, co pozwala na wykonywanie deduplikacji po stronie klienta. Przyspiesza to proces tworzenia kopii zapasowych nawet o 50% i pozwala na bardziej wydajne wykorzystanie zasobów, m.in. przez zmniejszenie obciążenia serwera o 20 do 40% oraz przez zmniejszenie obciążenia sieci o 80 do 99%.

  Ponadto oprogramowanie DD Boost dla aplikacji służących do obsługi kopii zapasowych umożliwia sterowanie przez aplikację procesem replikacji w systemie Data Domain z pełną obsługą katalogu w przypadku zarówno lokalnych, jak i zdalnych kopii zapasowych. Oprogramowanie DD Boost for Enterprise Applications zapewnia właścicielom aplikacji pełną kontrolę nad kopiami zapasowymi w systemach Data Domain przy użyciu ich własnych narzędzi. Oprogramowanie DD Boost jest obsługiwane przez wiodące aplikacje do obsługi kopii zapasowych oraz aplikacje korporacyjne.

  Szybkie, wydajne i skalowalne odzyskiwanie sprawności po awarii

  Gdy dane trafiają do systemu Data Domain, od razu rozpoczyna się ich replikacja do ośrodka odzyskiwania danych po awarii. Aby spełnić rygorystyczne wymagania w zakresie odzyskiwania sprawności po awarii, oprogramowanie EMC Data Domain Replicator umożliwia replikację z szybkością 52 TB/godz. przez połączenie sieciowe 10 Gb. Systemy Data Domain replikują przez sieć wyłącznie unikatowe skompresowane dane. Wymagane do tego czas, przepustowość i koszty są niewielkie w porównaniu do wymagań tradycyjnych metod replikacji.

  Dzięki deduplikacji między ośrodkami przez dowolne segmenty sieci WAN przesyłane są wyłącznie unikatowe dane. Może to obniżyć wymagania dotyczące przepustowości sieci WAN nawet o 99%. Sprawia to, że replikacja przez sieć staje się szybka, niezawodna i niedroga.

  W celu zapewnienia najwyższego poziomu zabezpieczeń dane replikowane między systemami Data Domain można szyfrować z użyciem standardowego protokołu Secure Socket Layer (SSL). Systemy Data Domain obsługują elastyczne topologie replikacji, w tym kopię lustrzaną całego systemu, replikację dwukierunkową, replikację typu „wiele do jednego”, „jeden do wielu” oraz kaskadową. W topologii typu „wiele do jednego” do pojedynczego systemu DD990 można replikować dane z ponad 270 oddalonych biur.

  Gotowość do obsługi chmury

  System operacyjny Data Domain zapewnia bezpieczną obsługę wielu podmiotów, która umożliwia ochronę danych w postaci usługi świadczonej dużym przedsiębiorstwom i dostawcom usług chcącym oferować usługi oparte na systemie Data Domain w chmurze prywatnej lub publicznej. Dzięki bezpiecznej obsłudze wielu podmiotów system Data Domain izoluje w sposób logiczny dane poszczególnych podmiotów, zapewniając dostęp do nich wyłącznie ich właścicielom.

  Zarządzanie wieloma podmiotami i ich monitorowanie pozwalają na określanie trendów dotyczących obciążeń zwrotnych oraz na raportowanie na poziomie podmiotu. Bezpieczna obsługa wielu podmiotów pozwala zapewnić, że poszczególne podmioty mają dostęp wyłącznie do tych danych, do których uprawnieniami dysponują. Ten fakt oraz elastyczne możliwości w zakresie monitorowania zasobów umożliwiają samoobsługę podmiotów.

  Prosta obsługa

  Instalacja systemów Data Domain i zarządzanie nimi są bardzo proste, czego efektem jest obniżenie kosztów administracyjnych i operacyjnych. Administratorzy mogą uzyskiwać dostęp do systemu operacyjnego Data Domain z poziomu interfejsu wiersza polecenia z użyciem protokołu SSH lub za pomocą opartego na przeglądarce graficznego interfejsu internetowego Dell EMC Data Domain System Manager.

  Operacje związane z konfiguracją początkową, aktualizacjami oraz monitorowaniem stanu i działania systemu można z łatwością wykonywać dla wielu systemów. Dodatkową elastyczność w zakresie zarządzania zapewniają proste skrypty oraz narzędzia do monitorowania protokołu SNMP.

  Dodatkowo wszystkie systemy Data Domain są wyposażone w system zgłoszeń automatycznych o nazwie autosupport, który zapewnia możliwość wysyłania pocztą elektroniczną powiadomień dotyczących stanu całego systemu do działu pomocy technicznej EMC oraz do wybranych administratorów. Ta funkcja nieinwazyjnego wydawania alarmów i gromadzenia danych zapewnia aktywne wsparcie i serwis bez interwencji administratora, co jeszcze bardziej upraszcza bieżące zarządzanie.

  EMC Data Domain