12629 cisco duo weryfikacja dwuetapowa

Cisco DUO – weryfikacja dwuetapowa

Weryfikuj autoryzowanych użytkowników przed przyznaniem dostępu do aplikacji korporacyjnych z Cisco DUO. To proste i efektywne rozwiązanie, które oferuje bezpieczne uwierzytelnianie wieloskładnikowe. Chroni użytkowników i urządzenia zarówno w biurze, jak i w trakcie pracy zdalnej.

Głównym zadaniem Cisco DUO jest ochrona urządzeń przed nieautoryzowanym dostępem, a w rezultacie – zabezpieczenie wszystkich danych i aplikacji. Dlaczego? Ponieważ dane, które przechowujemy na swoich urządzeniach, są zbyt cenne, by chronić je tylko jednym ciągiem znaków (dodatkowo mało skomplikowanym i rzadko modyfikowanym). Nasze metody bezpieczeństwa powinny ewoluować, by mogły skutecznie nas chronić, przed coraz bardziej wyrafinowanymi atakami.

80% przypadków naruszenia bezpieczeństwa wiąże się z kradzieżą bądź złamaniem hasła*

*2019 Data Breach Investigations Report, Verizon – via DBIR Interactive

Jak działa Cisco DUO?

Niezależnie od aplikacji czy usługi, do której się logujesz, DUO dokładnie sprawdza czy żądanie rzeczywiście pochodzi od Ciebie. W tym celu prosi o dodatkowe potwierdzenie logowania w osobnym miejscu. Do tego może na przykład służyć aplikacja w smartfonie, obsługująca proces autoryzacji logowania w formie standardowych powiadomień. Inną formą autoryzacji mogą być numeryczne kody dostępu wysyłane na telefon, a także tokeny, generujące kody.

Dwuskładnikowa metoda autoryzacji ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa sieci, ponieważ neutralizuje ryzyko związane z naruszeniem hasła. Bez względu na to, czy hasło zostanie zhakowane, odgadnięte czy nawet wyłudzone – uniemożliwia intruzowi dostęp do danych. Samo w sobie jest bezużyteczne, wymaga bowiem potwierdzenia z drugiej strony.

Prawdopodobnie dotychczas już korzystałeś z uwierzytelniania dwuskładnikowego. Na przykład, chcąc uzyskać dostęp do jakiejś witryny, poza zwykłym logowaniem, musiałeś podać kod numeryczny wysłany na telefon. Podanie go to w rezultacie weryfikacja wieloskładnikowa.

Dwuskładnikowa autoryzacja:

  • Użytkownik loguje się przy pomocy nazwy użytkownika i hasła
  • Hasło sprawdza serwer uwierzytelniający – jeżeli jest poprawne, użytkownik kwalifikuje się do drugiego etapu autoryzacji
  • Serwer uwierzytelniający wysyła unikalny kod do urządzenia, stanowiącego drugi składnik autoryzacji
  • Użytkownik potwierdza swoją tożsamość, zatwierdzając logowanie
Jak DUO może chronić Twoje zasoby firmowe?
  • WERYFIKACJA DWUETAPOWA (2FA)

Weryfikuj tożsamość wszystkich użytkowników zasobów firmowych jednym kliknięciem 2FA (logowanie dwuetapowe) od DUO.

  • WIDOCZNOŚĆ URZĄDZEŃ

Uzyskaj wgląd we wszystkie zarządzane urządzenia, aby mieć pewność, że spełniają normy bezpieczeństwa przed otrzymaniem dostępu do danych.

  • ADAPTACYJNA AUTORYZACJA

Egzekwuj polityki bezpieczeństwa dostępu, zależenie od użytkownika, urządzenia, a także ryzyka aplikacji.

  • BEZPIECZNE POJEDYNCZE LOGOWANIE (SSO)

Usprawnij przepływ logowania użytkowników z pojedynczym pulpitem, aby autoryzować dostęp do wszystkich aplikacji.

  • OCHRONA APLIKACJI NIEZALEŻNIE OD LOKALIZACJI

Zapewnij bezpieczny dostęp do wszystkich lokalnych, a także chmurowych aplikacji z natywnymi integracjami.

  • BEZPIECZNY DOSTĘP ZDALNY

Dostarczaj bezklientowy dostęp zdalny do wielochmurowych środowisk, a także pracowników wykonujących swoje obowiązki w trybie zdalnym.

Zaufany użytkownik i urządzenie dla każdej aplikacji

Cisco DUO pozwala sprawdzić tożsamość użytkowników, zanim uzyskają oni dostęp do zasobów firmowych. Jednocześnie umożliwia zweryfikowanie stanu zabezpieczeń wszystkich urządzeń firmowych, a także osobistych – które wykorzystywane są do pracy.

Wypróbuj Cisco DUO jak najszybciej! Za darmo!

Napisz do nas lub zadzwoń, a my uruchomimy bezpłatny okres próbny!

[email protected]
+48 22 781 34 85