Cisco Digital Network Architecture

Jak sprawić by Twoja organizacja mogła działać szybciej, efektywniej i bezpieczniej? Jak wykorzystać możliwości, które niosą za sobą rozwiązania mobilne, chmura, analityka i Internet Rzeczy? Rozwiązaniem, które pozwoli przygotować Twoją sieć na erę cyfryzacji jest Cisco Digital Network Architecture.
Cisco Digital Network Architecture

Sieci nowej generacji

System sieciowy w erze cyfryzacji biznesu powinien zapewniać coś więcej niż samą łączność. Sieci nowej generacji powinny umożliwiać szybkie wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań. Powinny również natychmiastowo udostępniać informacje o aktualnym statusie działania systemu IT, a także oferować klientom nowe funkcjonalności.

Na tym nie koniec. Dzięki wykorzystaniu bezpiecznych, zaprojektowanych od podstaw mechanizmów automatyzacji, sieci nowej generacji powinny być efektywne pod względem optymalizacji kosztów oraz znacząco wpływać na zmniejszenie skomplikowania systemu.

Nowe rozwiązania

Aktualnie wiele firm rozważa kwestie związane z przeprowadzeniem procesu cyfryzacji w swoich organizacjach. Nierzadko plany te rozpoczęły się już parę lat temu. Warto w tym miejscu podkreślić, że w tym czasie nastąpił diametralny skok w obszarze nowych rozwiązań.

Pojawiło się wiele innowacji, takich jak sterowane programowo sieci SDN (Software Defined Networking), wirtualizacja funkcji sieciowych NfV (Network function Virtualization), programowanie zapewniające abstrakcje od poziomu modeli (model-driven programming), sieci nakładkowe (overlay networks), otwarte biblioteki API, oprogramowanie do zarządzania, instrumentacji oraz analityki w systemach chmurowych i wiele innych.

Digital Network Architecture

Jak jednocześnie przyswoić i wdrożyć tak wiele nowych technologii? Rozwiązaniem jest architektura integrująca w oprogramowaniu sieciowym najważniejsze innowacje: wirtualizację, automatyzację, analitykę, mechanizmy zarządzania usługami chmurowymi, a także otwarte, szerokie możliwości programowania funkcji sieciowych. Taką architekturę dla firm planujących cyfryzację biznesu zaprezentowało Cisco.

Cisco Digital Network Architecture uzupełnia wiodące na rynku rozwiązania dla centrów danych opartych na Cisco ACI o możliwość programowego sterowania całym systemem sieciowym: centralą i zdalnymi oddziałami, połączeniami przewodowymi i bezprzewodowymi, a także rdzeniem systemu i urządzeniami końcowymi.

Cisco DNA – 5 głównych zasad

  1. Należy zwirtualizować wszystkie elementy systemu, by organizacja mogła swobodnie wybierać i uruchamiać dowolne usługi w każdym miejscu. Bez względu na wykorzystywaną platformę – fizyczną lub wirtualną, firmowe centrum danych lub system działający w chmurze.
  2. System powinien umożliwiać automatyzację, co pozwoli na łatwe uruchamianie, zarządzanie i utrzymywanie w działaniu sieci i usług. To fundamentalna zmiana jeżeli chodzi o podejście do zarządzania sieciami.
  3. Wszechobecne mechanizmy analityczne umożliwią bieżące monitorowanie działania sieci, infrastruktury IT i biznesu. Tylko sieć może dostarczyć odpowiednie informacje dla systemu analitycznego.
  4. Zarządzanie usługami przy pomocy narzędzi działających w chmurze ujednolici politykę i konfigurację urządzeń w obrębie całej sieci. Takie rozwiązanie pozwala skorzystać z elastyczności oferowanej przez chmurę przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i kontroli systemu, jak w przypadku firmowych centrów danych.
  5. Rozwiązanie jest otwarte, skalowalne i programowalne w każdej warstwie systemu dzięki integracji technologii opracowanych przez firmę Cisco i innych niezależnych producentów, udostępnianie otwartych bibliotek API oraz platformy dla deweloperów, stanowiących wsparcie dla rozwoju bogatego ekosystemu aplikacji sieciowych.

Cisco Digital Network Architecture – najważniejsze nowości

Automatyzacja DNA: platforma APIC-Enterprise Module (APIC EM)
APIC-EM Platform

nowa, dostępna publicznie wersja korporacyjnego kontrolera sieci Cisco. Umożliwia monitorowanie do 4000 urządzeń pracujących w sieci. Tym samym spełnia wymagania dotyczące skalowalności i elastyczności systemu. APIC-EM oferuje również najszerszy na rynku zestaw usług sieciowych oraz wsparcia dla różnych urządzeń. Dodatkowo wspiera usługi automatyzacji.

Cisco Plug and Play

oprogramowanie do automatyzacji eliminujące konieczność stopniowego konfigurowania systemu w centrali i jego niezależnej rekonfiguracji w odległych oddziałach firmy. Agent Plug and Play instalowany jest na przełącznikach lub routerach Cisco i komunikuje się bezpośrednio z kontrolerem sieci. Dzięki temu czas wdrażania systemu może ulec skróceniu z nawet 4 tygodni do kilku dni. Dodatkowo początkowe koszty wdrożenia zostaną zredukowane o 79 proc. w porównaniu do tradycyjnych metod.

Easy QoS (Quality of Service)

usługa, dzięki której można przeprowadzić rekonfigurację całej sieci w celu zapewnienia jakości usług i dostępności aplikacji zgodnie ze zdefiniowaną polityką. Ponadto, dzięki Easy QoS działy IT mogą zagwarantować przydzielenie odpowiedniego priorytetu określonym aplikacjom, a także zapewnić wymagany komfort ich użytkownikom.

Wirtualizacja w DNA: Evolved IOS-XE oraz Enterprise NFV
Evolved Cisco IOS XE

sieciowy system operacyjny zoptymalizowany pod kątem możliwości programowania jego funkcji, automatyzacji sterowanej przez kontroler sieci oraz łatwości serwisowania. Dołączone do niego otwarte biblioteki API ułatwiają tworzenie aplikacji przez niezależnych deweloperów, programowe sterowanie systemem, hostowanie aplikacji i ich uruchamianie w urządzeniach końcowych, a także wirtualizację niezależną od fizycznej warstwy infrastruktury.

Enterprise Network function Virtualization (Enterprise NfV)

to oprogramowanie wchodzące w skład Evolved Cisco IOS XE. Pozwala ono na oddzielenie warstwy programowej od sprzętowej, dając swobodę uruchamiania dowolnej funkcji lub usługi w każdym miejscu systemu. Zawiera pełen stos oprogramowania. Od wirtualizacji infrastruktury, poprzez zestaw zwirtualizowanych funkcji sieciowych VNF (routing, firewall, mechanizmy optymalizacji WAN), aż do kontrolerów WLAN, a także usług instrumentacji umożliwiających wirtualizację systemów w odległych oddziałach firmy. Enterprise NfV znacząco upraszcza pracę działów IT, które mogą zdalnie uruchamiać nowe usługi w innych oddziałach przedsiębiorstw. Dodatkowo mają możliwość elastycznego wyboru platformy serwerowej x86 oferowanej przez Cisco lub innych producentów.

DNA Cloud Service Management: CMX Cloud
CMX Cloud

umożliwia wymianę informacji biznesowych oraz spersonalizowany kontakt z pracownikami. Odbywa się to w oparciu o dane dotyczące ich aktualnego miejsca pobytu i bieżącej dostępności dostarczane przez bezprzewodową infrastrukturę Cisco zainstalowaną w firmie. Dzięki CMX Cloud można łatwo skonfigurować system Wi-Fi lub uzyskać zagregowane informacje o zachowaniu klientów.