Audyty informatyczne

Na życzenie Klientów przeprowadzamy audyty informatyczne, które mają na celu analizę zasobów jakimi dysponuje firma, a także wskazanie istotnych niedociągnięć.

Okresowe przeprowadzanie audytów dostarcza szeregu istotnych informacji. Na ich podstawie jesteśmy w stanie ocenić  stan faktyczny posiadanej infrastruktury, aktualność oprogramowania, ważność licencji, a także odporność na ataki zagrażające bezpieczeństwu danych

Nasi specjaliści nie tylko posiadają szeroką wiedzę, ale również dysponują doświadczeniem w przeprowadzaniu profesjonalnych działań audytorskich. W rezultacie wypracowane przez nich metody pozwalają na wykonanie obiektywnych i niezależnych ocen.

Audyty informatyczne mają zastosowanie zarówno w dużych organizacjach, jak i firmach małej i średniej wielkości. Wpływają efektywnie na politykę zakupową firmy, a także ułatwiają administrowanie posiadaną infrastrukturą IT. Pozwalają na zdefiniowanie przyszłych potrzeb, które wynikają ze zmian zachodzących w firmie.

audyty informatyczne
Na życzenie Klientów przeprowadzamy audyty informatyczne, mające na celu analizę zasobów firmy, a także wskazanie istotnych niedociągnięć
Nasza oferta obejmuje następujące rodzaje audtytów:
Audyt legalności oprogramowania

Audyt sprzętu i wydajności

Audyt wydajności aplikacji klienckich

Audyt sieci i dostępu do zasobów sieciowych LAN i WAN

(w tym przeprowadzanie kontrolowanych ataków)

Pomiary okresowe instalacji kablowych sieci LAN

w oparciu o sprzęt firmy FLUKE wykonywane przez certyfikowanego instalatora

Korzyści wynikające z audytów to przede wszystkim:
  • wzrost wiarygodności przedsiębiorstwa
  • oszczędność kosztów, a także efektywność planowania przyszłych zakupów
  • gwarancja legalności oprogramowania
  • optymalizacja wydajności posiadanej infrastruktury
  • wykrycie słabych punktów
  • uszczelnienie mechanizmów generujących straty
  • wzrost świadomości dotyczącej zagrożeń
  • podniesienie efektywności pracowników