15326 eset remte administrator

Aktualizacja ESET Remote Administrator

Jeszcze lepsza i jeszcze wygodniejsza – taka jest nowa aktualizacja konsoli zarządzającej ESET Remote Administrator dedykowanej firmom do zarządzania swoimi rozwiązaniami ESET.

Aktualizacja ESET Remote Administrator posiada między innymi następujące funkcjonalności:
  1. Rozbudowany kreator konfiguracji serwera ESET Remote Administrator, umożliwiający administratorowi, który loguje się po raz pierwszy do konsoli, dostęp do kompletu podpowiedzi jak krok po kroku uruchomić całe środowisko centralnej administracji i jak korzystać z ESET Remote Administrator.
  2. Korzystając z ESET Remote Administrator, który bazuje na systemie linuksowym CENT OS, możliwe jest uruchomienie dodatkowego interfejsu webowego, umożliwiającego wybór i wykonywanie zadań systemu poprzez kliknięcie myszką, a nie jak dotychczas – przy użyciu wiersza poleceń. Webowy interfejs pozwala także monitorować wydajność systemu operacyjnego, na którym uruchomione jest środowisko ESET Remote Administrator.
  3. Nowa wersja konsoli ESET umożliwia wykonanie backupu serwera ESET Remote Administrator uruchomionego w postaci maszyny wirtualnej. Może się to okazać bardzo przydatne w przypadku awarii lub podczas migracji do kolejnych wersji konsoli.
  4. Konsola ESET Remote Administrator w najnowszej wersji 6.4 pozwala wygenerować pakiet instalacyjny, który zawiera konfigurację zabezpieczeń stacji roboczej wraz z poleceniem podłączenia jej do konsoli ESET. Tak stworzone pakiety mogą być wykorzystane do instalacji programów ESET na stacjach roboczych przy pomocy GPO (Group Policy Object) oraz SCCM (System Center Configuration Manager).

Pliki instalacyjne nowej konsoli zarządzającej ESET Remote Administrator do pobrania tutaj.