12928 active backup for office 365 microsoft 365

Active Backup for Office 365

Nowo wprowadzona aplikacja Active Backup for Office 365 pozwala zabezpieczyć takie usługi jak SharePoint Online, Exchange Online, OneDrive for Business, wiadomości e-mail, kontakty, a także kalendarze.

Zabezpiecz firmowe dane pakietu Office 365

Active Backup for Office 365 umożliwia wykonanie kompleksowej kopii zapasowej pakietu Office 365 na serwerze Synology NAS, a tym samym zabezpieczenie biznesowych danych, do których przesyłania wykorzystywane są usługi SharePoint Online, Exchange Online oraz OneDrive for Business, a także zabezpieczenie wiadomości e-mail, kontaktów i kalendarza.

Aplikacja ofertuje administratorom IT centralny interfejs monitorowania zadań, który pozwala kontrolować stan tworzenia kopii zapasowych, a także poprzednich transmisji ze wszystkich kont. Dodatkowo aplikacja posiada funkcję Active Backup for Office 365 Portal, dzięki czemu użytkownicy końcowi mogą samodzielnie przywracać kopie plików, bez angażowania w te działania administratorów IT.

 • OneDrive dla firm

Dane wraz z odpowiadającymi im metadanymi obsługiwane są w przypadku kopii zapasowej. Dotyczy to między innymi takich danych, jak czas ostatniej modyfikacji czy uprawnienia udostępniania.

 • SharePoint Online

Dzięki ciągłemu tworzeniu lokalnych kopii zapasowych możemy zabezpieczyć kolekcje witryn SharePoint Online, dokumenty, biblioteki i listy, a także mamy możliwość natychmiastowego przywrócenia danych SharePoint na wypadek awarii.

 • Exchange Online

Możliwość tworzenia kopii zapasowych osobistych i współdzielonych danych pakietu Office 365. Dodatkowo archiwizowanie skrzynek pocztowych z uwzględnieniem wszystkich folderów, struktur i załączników.

Bez opłat za licencje

Aplikacja Active Backup for Office 365 jest bezpłatnie dostarczana wraz z serwerem Synology NAS. Dzięki niej możesz tworzyć kopie zapasowe nieograniczonej liczby kont użytkowników – o ile pozwala na to pojemność pamięci masowej. Bez żadnych dodatkowych opłat za licencje.

Zminimalizuj ryzyko utraty danych

W celu minimalizacji ryzyka utraty danych firmy mogą włączyć funkcję ciągłej kopii zapasowej. Pozwala ona na okresowe, ciągłe zapisywanie usług użytkowników. Co więcej, w przypadku dokonania zmian, np. gdy do kopii zapasowej zostanie dodany zaktualizowany plik, nadal przechowywana będzie jego poprzednia wersja. Czas przechowywania plików jest skonfigurowany w ustawieniach aplikacji. Dodatkowo, by zmniejszyć wymaganą ilość miejsca w pamięci masowej, wykonywana jest jedna operacja tworzenia kopii zapasowej, a także deduplikacji na poziomie bloków. Dzięki temu identyczne elementy pozostają zapisywane tylko raz.

Odzyskiwanie danych z Active Backup for Office 365

Z aplikacją Active Backup for Office 365 możesz błyskawicznie wyszukiwać i odzyskiwać poszczególne pliki zawsze, gdy tego potrzebujesz. Użytkownicy otrzymują bowiem możliwość korzystania z opcji szczegółowego przywracania danych pakietu Office 365, takich jak cały folder poczty, wiadomości e-mail, witryny SharePoint, biblioteki dokumentów i list. Natomiast w celu wyszukiwania zawartości, używając słów kluczowych, możemy filtrować i wyświetlać podgląd danych kopii zapasowej. Funkcja błyskawicznego wyszukiwania obejmuje także załączniki poczty.

Active backup for Office 365 – specyfikacja:
 • Obsługiwane na 64-bitowych serwerach Synology NAS
 • Obsługa pakietów Office 365, Office 365 Germany i Office 365 obsługiwanego przez 21ViaNet
 • Obsługa planów Office 365 Business, Enterprise, Education i Exchange Online
 • Obsługa uwierzytelniania wieloskładnikowego
 • Kopia zapasowa

Obsługiwane usługi:

• OneDrive for Business: tworzenie kopii zapasowych plików, uprawnień do udostępniania plików i odpowiednich metadanych, takich jak czas ostatniej modyfikacji, przechowywanych w OneDrive for Business
• Mail: tworzenie kopii zapasowych danych przechowywanych na komputerach osobistych, w pomieszczeniach, urządzeniach i udostępnionych skrzynkach pocztowych, wraz z ich folderami, strukturami i załącznikami
• Contacts: tworzenie kopii zapasowych danych przechowywanych w aplikacji Contacts
• Calendar: tworzenie kopii zapasowych danych przechowywanych w aplikacji Calendar wraz z załącznikami
• SharePoint: tworzenie kopii zapasowych list oraz bibliotek dokumentów przechowywanych w Witrynach i Moich witrynach – Umożliwianie tworzenie kopii zapasowej wszystkich lub wybranych użytkowników w obrębie dzierżawcy w ramach zadania

Obsługa kopii zapasowych wielu dzierżawców

Obsługiwane zasady tworzenia kopii zapasowych: harmonogram, ręczny i ciągły tryb tworzenia kopii zapasowej

Obsługiwane zasady przechowywania: przechowywanie wersji przez określoną liczbę dni lub na zawsze

 • Przywracanie i eksport

Uprawnienia użytkownika:

Wszyscy użytkownicy kopii zapasowych mogą zalogować się do portalu Active Backup for Office 365 Portal
Użytkownicy z uprawnieniami administratora mogą przywracać lub pobierać kopie zapasowe danych wszystkich użytkowników
Użytkownicy bez uprawnień administratora mogą przywracać lub pobierać tylko kopie zapasowe własnych danych

 • Przywracanie danych

• Drive: obsługa przywracania wielu plików lub folderów w katalogu jednocześnie i przywracanie uprawnień udostępniania plików
• Mail: obsługa przywracania wielu wiadomości e-mail lub jednego folderu poczty e-mail
• Contacts: obsługa przywracania wielu kontaktów jednocześnie
• Calendar: obsługa przywracania wielu zdarzeń kalendarza jednocześnie
• Witryna: obsługa przywracania wielu list lub bibliotek dokumentów jednocześnie

 • Eksport danych

• Drive: obsługa eksportowania jednego pliku lub folderu jednocześnie
Mail: obsługa eksportowania wielu wiadomości e-mail w formacie eml lub wielu załączników jednocześnie
Contacts: obsługa eksportowania wielu kontaktów w formacie csv jednocześnie
Calendar: obsługa eksportowania wielu zdarzeń kalendarza w formacie ics jednocześnie
Witryna: obsługa eksportowania wielu bibliotek dokumentów jednocześnie

 • Podgląd kopii zapasowych danych

Mail: obsługa podglądu zawartości wiadomości e-mail z załącznikami
Contacts: obsługa podglądu informacji o kontakcie

 • Wyszukiwanie zawartości

Mail: obsługa filtrowania danych poczty e-mail według nadawcy, odbiorcy, tematu, słowa kluczowego, daty i zawartości w załącznikach
Contacts: obsługa filtrowania kontaktów według adresu e-mail
Calendar: obsługa filtrowania zdarzeń kalendarza według organizatora, tytułu i lokalizacji
Witryna: obsługa filtrowania bibliotek dokumentów, list lub plików według tytułu, opisu lub zawartości

 • Zarządzanie

Centralny interfejs zarządzania służący do monitorowania ochrony w czasie rzeczywistym oraz historii ochrony usług tworzenia kopii zapasowych, zużycia pamięci masowej, a także historii transmisji danych

Włączanie wykrywania kont dla dowolnej z czterech usług umożliwia automatyczne wykrywanie i wybieranie w celu tworzenia kopii zapasowych nowo dodanych użytkowników z tą usługą włączoną w pakiecie Office 365

Włączanie wykrywania witryn dla witryny lub mojej witryny umożliwia automatyczne wykrywanie i usuwanie nowo utworzonych Witryn i Moich witryn w pakiecie Office 365

Obsługa usuwania kopii zapasowych danych każdego użytkownika z serwera Synology NAS

 • Wydajność pamięci masowej

Obsługa pojedynczych wystąpień dla plików OneDrive, załączników aplikacji Mail/Calendar i plików SharePoint. Pliki zawierające identyczną zawartość zostaną przesłane tylko raz i zapisane na serwerze Synology NAS z tylko jedną kopią

Deduplikowanie na poziomie bloku umożliwia deduplikowanie plików przechowywanych na woluminach Btrfs przy użyciu ich poprzednich wersji

 • Powiadomienia

Powiadamianie o anulowaniu, niepowodzeniu, ukończeniu lub częściowym ukończeniu zadania tworzenia kopii zapasowej oraz o braku wystarczającej ilości miejsca na utworzenie kopii zapasowej

 • Dzienniki

Rejestrowanie zdarzeń dotyczących tworzenia kopii zapasowych, wykrywania kont i zmian ustawień