Xopero Backup & Restore

Xopero Backup & Restore to maksymalne zabezpieczenie danych biznesowych – bez względu na wielkość infrastruktury IT, którą dysponuje firma. Xopero zapewnia ochronę nieograniczonej liczbie endpointów, serwerów i maszyn wirtualnych.
Xopero Backup and Restore

Co zyskujesz z Xopero Backup & Restore?

bezpieczeństwo

Xopero Backup & Restore to niezawodne narzędzie do tworzenia polityki backupu w firmie, a dzięki AES 256 i SSL dane są zawsze maksymalnie chronione

czas i pieniądze

Xopero Backup & Restore instalujesz na Twojej infrastrukturze, co nie wymaga rozbudowy środowiska IT i nie wpływa na pracę w firmie, a tuż po instalacji możesz rozpocząć proces wykonywania backupu

elastyczność

Xopero Backup & Restore pozwala na zdalne i centralne zarządzanie wszystkimi procesami backupu w całej strukturze firmy

backup hybrydowy

by zapewnić maksymalny stopień ochrony danych Xopero pozwala zarówno na backup lokalny, jak i przesłanie danych do chmury

Specyfikacja

Instalator

Na instalator, który umożliwia zainstalowanie aplikacji klienckiej na komputerze użytkownika końcowego, składają się: kreator instalacji, tłumaczenie instalatora na inne języki oraz automatyczna instalacja dodatkowych komponentów.

Aplikacja Windows

Część kliencka składa się z aplikacji klienckiej, która odpowiada za konfigurację i administrację politykami backupu, oraz usługi systemowej, stanowiącej właściwy silnik backupu, która odpowiada za wykonywanie backupów oraz synchronizację danych (aplikacja kliencka nie musi być uruchomiona do prawidłowego działania usługi).

Aplikacja CLI

Aplikacja CLI jest aplikacją JAVA obsługiwaną z linii komend. Posiada ona silnik backupu spójny z silnikiem backupu aplikacji Windows, dzięki czemu proces backupu realizowany jest w ten sam sposób.

 • Jedynie backup plikowy
 • Aplikacja zarządzana za pośrednictwem Management Center
 • Wbudowana pomoc.
Aplikacje serwerowe

Aplikacje serwerowe są aplikacjami, które instaluje się na serwerach świadczących usługi backupu. Zarządzanie nimi odbywa się poprzez Management Center.

Xopero działa w architekturze klient-serwer. System może być dowolnie skalowany.

 • Bezpośrednia instalacja oprogramowania na serwerze sieciowym NAS (z systemem QTS 4.0) bez potrzeby wstawiania serwera pośredniego
 • Magazyn danych jako jednostka logiczna
 • Automatyzacja procesów związanych z uszkodzeniem magazynów
 • System sprawdzania integralności i spójności danych
 • Narzędzie do cyklicznego oczyszczenia magazynów ze zbędnych plików
 • Skalowalność oraz niezawodność
 • Platforma jest kompatybilna z Open Stack oraz Amazon (S3 i EC2)
 • Współpraca z API QNAP.
Centralne zarządzanie
 • Zdalne zarządzanie aplikacjami klienckimi
 • Tworzenie i edycja użytkowników
 • Możliwość tworzenia grup i przypisywania użytkowników do wybranej grupy
 • Zdalne tworzenie na urządzeniach końcowych projektów backupów podstawowych oraz zaawansowanych
 • Automatyczne wyszukiwanie serwerów backupu w sieci
 • Wyzwalanie backupów na aplikacjach klienckich
 • Edycja projektów backupów zapisanych na urządzeniach końcowych
 • Przywracanie danych, które zostały poddane backupowi, na dowolne urządzenie
 • Przywracanie danych, które zostały poddane backupowi, na komputer administratora
 • Zdalna konfiguracja utylizacji zasobów komputera klienckiego przez aplikacje podczas wykonywania backupu
 • Przypisywanie urządzeń do kont użytkowników
 • Usuwanie urządzeń przypisanych do użytkowników
 • Wgląd do dziennika zdarzeń poszczególnych użytkowników platformy
 • Zarządzanie magazynami danych
 • Grupowanie projektów w szablony
 • Zarządzanie szablonami backupów
 • Przesyłanie zdefiniowanych szablonów do aplikacji klienckich
 • Zarządzanie sesjami backupu
 • Integracja z Active Directory – mapowanie użytkowników
 • Zdalna i cicha instalacja
 • Pobieranie informacji na temat urządzeń użytkowników aplikacji klienckich
 • Pobieranie aplikacji klienckich
 • Wgląd do logów wszystkich usług platformy
 • Możliwość raportowania błędów
 • Generowanie raportów oraz wykresów
 • Możliwość uruchomienia wykonanego obrazu dysku jako maszyny wirtualnej bez konieczności użycia zewnętrznego wirtualizatora
 • Funkcjonalność Bare Metal Recovery dająca możliwość przywrócenia systemu operacyjnego na nowym sprzęcie (np. nowym laptopie) oraz możliwość bezpośredniego zwirtualizowania zbackupowanego wcześniej systemu na nowym sprzęcie. Rozwiązanie powinno dostarczać wirtualizator niezbędny do uruchomienia maszyny wirtualnej z obrazu znajdującego się na medium backupowym
 • Zarządzanie szablonami backupu
 • Monitorowanie sesji
 • Wykresy oraz statystyki
 • Wskazywanie statusu połączenia z serwerem
 • Możliwość definiowania wielu ścieżek jednoczesnego zapisu dla jednego magazynu – redundancja
 • Możliwość ręcznego uruchomienia oczyszczenia magazynów ze zbędnych plików
 • Archiwizacja danych – możliwość eksportu danych do wersji natywnej i ich zapisów w dowolnej lokalizacji – funkcja realizowana w całości przez serwer
 • Możliwość zarządzania magazynami danych
 • Kreator pierwszej konfiguracji systemu.
Wybrane systemy operacyjne

Część kliencka: 

 • Microsoft Windows od XP wzwyż
 • Microsoft Windows Server od 2003 wzwyż
 • Unix/Linux
 • OS X
 • Android
 • iOS
 • Novell NetWare 6.5.

 Część serwerowa

 • Microsoft Windows Server od 2008 R2 wzwyż lub Windows 7 wzwyż
 • QNAP NAS z architektura x86.

Backup i przywracanie danych:

 • Deduplikacja danych na źródle
 • Backup przyrostowy Delta
 • Backup różnicowy Delta
 • Bare Metal Recovery
 • Wersjonowanie plików – możliwość zdefiniowania dowolnej ilości wersji
 • Retencja danych
 • Kreator projektów backupów – polityka backupu
 • Projekty backupów
 • Backup danych lokalnych – plikowy
 • Backup MS Outlook
 • Backup MS SQL
 • Backup Firebird
 • Backup dysków sieciowych
 • Backup MS Exchange 2007, 2010, 2013
 • Backup MySQL
 • Backup PostgreSQL
 • Backup System State
 • Backup Hyper-V
 • Backup VMware
 • Backup VMware dla darmowych licencji
 • Windows Operating System Backup – VHD
 • Backup z wykorzystaniem skryptów pre i post
 • Backup obrazu dysku – Obraz HDD (beta)
 • Harmonogramy backupów
 • Backup otwartych plików (VSS)
 • Filtr plików oraz folderów
 • Domyślne wykluczenia zbędnych plików (pliki tymczasowe etc.)
 • Wyłączanie komputera po wykonaniu backupu
 • Backup na prawach użytkownika systemu Windows
 • Backup na prawach użytkownika AD
 • Przywracanie danych do wskazanego katalogu
 • Przywracanie danych do pierwotnej lokalizacji
 • Przywracanie wybranej wersji pliku
 • Możliwość backupu z wykorzystaniem wielu rdzeni procesora
 • Możliwość przywracania z wykorzystaniem wielu rdzeni procesora
 • Przywracanie plików z określonego hosta
 • Przywracanie plików z określonego projektu
 • Przywracanie całych systemów operacyjnych (beta)
 • Przywracanie Exchange bezpośrednio do serwera
 • Przywracanie Hyper-V bezpośrednio do hosta maszyn
 • Przywracanie Exchange 2013 na poziomie pojedynczej skrzynki
 • Usuwanie plików przesłanych jako backup
 • Usuwanie wybranej wersji pliku
 • Wyszukiwanie plików w repozytorium użytkownika
 • Nadpisywanie plików podczas ich przywracania.

Ustawienia:

Zakres konfiguracji aplikacji przez użytkownika końcowego obejmuje:

 • Zmianę języka aplikacji
 • Automatyczne logowanie
 • Zapamiętywanie danych logowania
 • Automatyczne uruchamianie programu przy starcie systemu
 • Eksport oraz import konfiguracji do pliku
 • Eksport oraz import konfiguracji na serwer
 • Ograniczenie ilości przechowywanych wersji
 • Ustawianie priorytetu dla procesu backupu
 • Zmiana klucza szyfrującego
 • Ustawienia proxy
 • Ustawienia przepustowości/zajętości pasma
 • Konfiguracja wydajności procesu backupu
 • Możliwość ograniczenia obciążenia dysku twardego
 • Możliwość wyłączenia zdalnego zarządzania.

Aktualizacje:

Dwa sposoby wykonywania aktualizacji aplikacji klienckiej:

 • Automatycznie
 • Ręcznie.

Bezpieczeństwo:

Za bezpieczeństwo przesyłanych plików odpowiedzialne są następujące funkcje:

 • Zastępowanie nazwy pliku GUID-em
 • Szyfrowanie danych algorytmem AES 256 CBC zawsze po stronie komputera użytkownika
 • Kompresja danych
 • Transmisja po bezpiecznym protokole SSL
 • Deklaracja domyślnego klucza szyfrującego
 • Deklaracja klucza szyfrującego użytkownika
 • Zmiana klucza szyfrującego
 • Szczegółowy dziennik zdarzeń dostępny z poziomu aplikacji
 • Obliczanie sumy kontrolnej SHA-1.

Obsługiwane języki:

 • polski
 • angielski
 • włoski
 • słowacki
 • czeski.

Pozostałe:

 • Shell Menu (menu kontekstowe systemu Windows)
 • Kreator pierwszego uruchomienia
 • Rozbudowane logi aplikacji klienckiej oraz usługi
 • Możliwość instalacji samej usługi – do zarządzania przez Management Center
 • Automatyczne wyszukiwanie serwerów backupu w sieci
 • Komunikaty z tray
 • Wskazywanie statusu połączenia z serwerem,
 • Mechanizm łatwego raportowania błędów.