Macierz Lenovo All-Flash ThinkSystem DM

Macierz Lenovo All-Flash ThinkSystem serii DM spełnia ekstremalne wymagania biznesowe. Oferuje wysoką wydajność, najwyższą elastyczność, a także najlepsze w swojej klasie możliwości zarządzania danymi. Dodatkowo modele z serii DM cechuje większa skalowalność, optymalizacja w zakresie składowania danych i niezawodny dostęp do nich.
Macierz Lenovo All-Flash ThinkSystem DM

Wdrożenie pamięci masowej All-Flash wpływa na zdecydowany wzrost przyśpieszenia dla krytycznych obciążeń. Jednak wraz z rosnącą popularnością tego typu rozwiązań pojawiają się coraz to nowe wyzwania. Naturalną koleją rzeczy staje się, że klienci oczekują od systemów All-Flash funkcji zarządzania danymi klasy enterprise. W tym zakresie kluczowe są takie czynniki jak niezawodność zarządzania danymi, zintegrowane mechanizmy ochrony danych, a także skalowalność.

Jakość i niezawodność

Macierz Lenovo All-Flash ThinkSystem DM spełnia wszystkie te wymagania. Poprawia wydajność, elastyczność, a także niezawodność operacji IT, przyśpieszając w ten sposób funkcjonowanie biznesu. Dodatkowo jest rozwiązaniem skalowalnym i zapewnia ochronę dla krytycznych danych biznesowych.

Macierz może być wykorzystywana zarówno jako zasób dla serwerów w sieci Storage Area Network, jak również serwery plików Network Attached Storage. W pierwszym przypadku można połączyć do sześciu urządzeń, a w drugim dwanaście, uzyskując łączną pojemność 35 PB w trybie SAN oraz 70 PB w trybie NAS.

Lenovo ThinkSystem DM5000
Lenovo All-Flash ThinkSystem DM5000F

Szybkość i wydajność

Obsługując szeroki zakres połączeń sieciowych (w tym Ethernet 40 Gb, FibreChannel 32 Gb oraz NVMe over Fibre Channel), macierz Lenovo All-Flash ThinkSystem pozwala zminimalizować opóźnienia, przy jednoczesnej maksymalizacji wydajności. Eliminuje wąskie gardła spowodowane wyższą szybkością działania pamięci flash od szybkości sieci, które są typowe dla innych systemów. W rzeczywistości, przy użyciu technologii NVMe over Fibre Channel, opóźnienia pamięci masowej można zredukować nawet o 50%.

Dodatkowo, aby sprostać wymaganiom wielu obciążeń, które działają we współdzielonym środowisku, osiągnięcie stałej wysokiej wydajności umożliwia ONTAP Flash Essentials. Wykorzystanie macierzy All-Flash DM, powala również zyskać do 4 mln IOPS w jednym użyciu.

Lenovo ThinkSystem DM7000F
Lenovo All-Flash ThinkSystem DM7000F

Efektywność ekonomiczna

W porównaniu z systemami hybrydowymi, macierze All-Flash są w stanie obniżyć koszty wsparcia i tuningu wydajności nawet o dwie trzecie. Natomiast deduplikacja i kompresja odpowiada za 11 razy mniejsze zużycie prądu oraz 38 razy mniejsze zapotrzebowanie na przestrzeń w szafie. Dodatkowo technologie redukcji danych pozwalają zmniejszyć używaną powierzchnię nawet 5:1, a wbudowane szyfrowanie woluminu, programowe szyfrowanie przechowywanych danych i uwierzytelnienie wieloskładnikowe eliminują koszty użycia dysków SED.

Kontrola i bezpieczeństwo

Macierz Lenovo All-Flash ThinkSystem DM jest idealnym rozwiązaniem dla takich aplikacji, jak Oracle, Microsoft SQL Server, MongoDB, VDI, a także wirtualizacji serwerów. Jednocześnie doskonale się sprawdza w przypadku obciążeń działających w środowiskach współdzielonych.

Macierze dyskowe Lenovo serii DM oferowane są wraz z potężnym pakietem narzędzi wspomagających ochronę danych. Zerowe RPO (Recovery Point Objective) oraz bliskie zeru RTO (Recovery Time Objective) dla obciążeń krytycznych to zasługa jednego z najlepszych na rynku rozwiązań dla macierzy All-Flash – oprogramowania MetroCluster, łączącego w sobie technologię klastra macierzy z synchronicznym mirroringiem. Natomiast za redukcję kosztów przechowywania danych, a także minimalizowanie wpływu na wydajność odpowiadają deduplikacja, kompresja i zagęszczenie w połączeniu z klonowaniem i kopiami migawkowymi. Ponadto uproszczone zarządzanie aplikacjami zapewniają kompatybilne kopie zapasowe oraz odtwarzanie danych, a Snaplock odpowiada za spełnienie wymagań związanych ze zgodnością z regulacjami i obowiązkami długookresowego przechowywania danych.

Technologia redukcji danych inline

Systemy DM zostały wyposażone w technologię redukcji danych inline („w locie”), dzięki czemu oferują około pięciokrotne oszczędności przestrzeni. Korzyści wynikające z zastosowania tej technologii to:

  • Zagęszczenie danych inline, które pozwala uwolnić znaczną przestrzeń dla obciążeń bazodanowych o stosunkowo niedużej wartości I/O. Natomiast połączenie z kompresją inline umożliwia klientom, którzy używają ONTAP, uzyskać oszczędność przestrzeni nawet 67:1 dla bazy danych Oracle.

  • Kompresja inline umożliwia eliminację straconych cykli dzięki wykrywaniu danych, których nie można skompresować. Dodatkowo pozostaje praktycznie bez wpływu na wydajność.

  • Zaawansowana deduplikacja inline pozawala wyeliminować redundantne bloki, co wpływa na osiągnięcie maksymalnych oszczędności przestrzeni, w tym niektóre obciążenia można zredukować nawet 70:1 (np. pakiet poprawek dla systemów operacyjnych VDI).

Dane techniczne