WiFi4EU – oferta dla gmin

WiFi4EU – oferta dla gmin to dedykowana oferta promocyjna dla samorządów zakwalifikowanych do programu unijnego, w ramach którego otrzymają wsparcie finansowe na instalację bezpłatnego internetu dla mieszkańców oraz turystów.
wifi4eu oferta dla gmin

Już 17 marca 2020 roku rozpoczyna się kolejny nabór wniosków do programu WiFi4EU. Jego beneficjenci – samorządy gminne – otrzymają kupon o wartości 15 000 euro na instalację bezpłatnego internetu dla wszystkich mieszkańców i turystów. Realizacja projektu z wykorzystaniem tych funduszy musi nastąpić w ciągu 1,5 roku.

Nasza oferta dla gmin, które zakwalifikują się do programu WiFi4EU, obejmuje zintegrowane rozwiązania FortiGate i FortiAP. Oba rozwiązania to połączenie cyberbezpieczeństwa z otwartością, a także wydajnością.

Wymogi techniczne określone w projekcie WiFi4EU

Możliwości, które Beneficjent programu ma zapewnić dla każdego punktu dostępu (zgodnie z dokumentem WiFi4EU-2018-1) Rozwiążanie FortiAP
Obsługa współbieżnego wykorzystania dwóch pasm (2,4 GHz – 5 GHz) TAK 
Cykl wsparcia powyżej 5 lat TAK 
Średni czas pomiędzy awariami (MTBF) wynoszący co najmniej 5 lat Fortinet od 10 do 30 lat w zależności od modelu
Posiadanie specjalnego i scentralizowanego pojedynczego punktu zarządzania dla wszystkich punktów dostępu w ramach każdej sieci WiFi4EU tak, 3 rozwiązania – chmura, FortiGate, dedykowany kontroler
Obsługa IEEE 802.1x TAK 
Zgodność ze standardem IEEE 802.11ac Wave I TAK 
Obsługa IEEE 802.11r TAK 
Obsługa IEEE 802.11k TAK 
Obsługa IEEE 802.11v TAK 
Możliwość obsługi co najmniej 50 użytkowników jednocześnie bez pogorszenia funkcjonowania TAK 
Posiadanie co najmniej 2x2 nadajników i odbiorników (system wieloantenowy MIMO) TAK 
Zgodność z programem Hotspot 2.0 (program certyfikacji Passpoint organizacji Wi-Fi Alliance) TAK 

Oferta dla gmin obejmuje punkty dostępowe FortiAP w wersjach wewnętrznych, a także zewnętrznych. Wersje zewnętrzne posiadają wskaźnik IP67, który informuje o stopniu zabezpieczenia przed pyłem i ciałami stałymi, a także cieczą.