ITManager – system do zarządzania IT

Posted Posted in Oprogramowanie

ITManager to systemowe rozwiązanie do zarządzania infrastrukturą i procesami IT w przedsiębiorstwie. Jego wdrożenie niesie za sobą wzrost bezpieczeństwa finansowego i optymalizację posiadanych zasobów, a także wzmocnienie ochrony danych biznesowych przed wyciekami. ITManager – główne korzyści jeden centralny system do zarządzania stały wgląd w majątek, […]