Koniec wsparcia dla Windows 7

W styczniu 2020 roku nastąpił koniec wsparcia dla systemu Windows 7. Oznacza to, że użytkownicy komputerów z tym systemem nie otrzymają wsparcia technicznego od Microsoft, a także nie będą mieli dostępu do aktualizacji z witryny Windows Update. Koniec wsparcia dla Windows 7 – najważniejsze […]

Windows 7 – koniec wsparcia

Wsparcie techniczne dla systemu Windows 7 zakończy się 14 stycznia 2020 roku. Co to oznacza dla użytkowników? Zdecydowanie większą podatność urządzeń na zagrożenia, ze względu na brak łatek bezpieczeństwa, brak poprawek błędów, a także brak aktualizacji. Dodatkowo produkt przestanie być objęty […]