Backup & storage – podsumowanie konferencji

O rozwiązaniach nowej generacji, służących efektywnemu i wydajnemu przechowywaniu danych, rozmawialiśmy w miniony piątek – 22 kwietnia 2016 roku, podczas konferencji zorganizowanej przez Nomacom Group, EMC Poland oraz Arrow ECS. Spotkanie odbyło się w Centrum Konferencyjnym Adgar Plaza w Warszawie.
Backup storage emc

Obecnie przedsiębiorstwa różnej wielkości wkroczyły w okres znaczącego przyrostu zasobów danych. Rezultatem tej sytuacji jest ciągła presja stosowania coraz wydajniejszych strategii w dziedzinie pamięci masowej oraz konieczności efektywnego zarządzania systematycznie wzrastającą ilością danych. Wielokrotnie otrzymywaliśmy zapytania od naszych klientów dotyczące najbardziej optymalnych rozwiązań, które pozwolą usprawnić proces przechowywania danych, a jednocześnie będą proste w zarządzaniu i łatwo skalowane w miarę wzrostu potrzeb. W odpowiedzi na te zapytania zorganizowaliśmy spotkanie, podczas którego inżynierowie Arrow i EMC mogli kompleksowo przedstawić produkty, odpowiadające wymaganiom zarówno małych i średnich firm, jak i dużych organizacji, w tym instytucji publicznych.

Zakres tematyczny konferencji

EMC VNX

Pierwszy panel konferencyjny poświęcony był rodzinie systemów EMC VNX – nowej generacji zunifikowanej pamięci masowej, zoptymalizowanej pod kątem aplikacji zwirtualizowanych. Ta platforma pamięci masowej łączy w sobie elastyczny, dysponujący dużymi możliwościami sprzęt z zaawansowanym oprogramowaniem zapewniającym wydajność działania, zarządzanie danymi i ich zabezpieczenie, zaspakajając tym samym coraz większe potrzeby współczesnych firm. Rodzina VNX obejmuje dwie serie produktów, z czego jedna zaprojektowana jest z myślą o firmach mniejszej wielkości, a druga – dzięki wysokiej wydajności i skalowalności – odpowiada potrzebom średnich i większych przedsiębiorstw.

EMC AVAMAR

W trakcie drugiego panelu Artur Wałaszek, inżynier Arrow ECS, przedstawił oprogramowanie i system do deduplikacji kopii zapasowej EMC AVAMAR, które opracowano z myślą o rozwiązaniu problemów występujących w tradycyjnych systemach obsługi kopi zapasowych. Oprogramowanie Avamar udostępnia szybką i wydajną metodę tworzenia kopii zapasowej i odzyskiwania danych dzięki zmniejszeniu wielkości kopii zapasowej danych po stronie klienta, zanim zostanie ona przesłana przez sieć i zapisana. Umożliwia także globalną deduplikację danych w kopiach zapasowych na serwerach, komputerach stacjonarnych i przenośnych oraz w rozrzuconych po całym świecie biurach. Pozwala to zmniejszyć nawet o 95% łączne wymagania dotyczące wielkości pamięci masowej. W rezultacie system Avamar umożliwia wydajne, długookresowe przechowywanie danych kopii zapasowej na dysku przy jednoczesnym znacznym ograniczeniu wydatków kapitałowych i operacyjnych związanych z wykorzystaniem powierzchni, zasilaniem i chłodzeniem.

EMC Isilon

Kolejną prezentację poprowadził Radosław Piedziuk z EMC i dotyczyła ona skalowalnej horyzontalnie pamięci masowej EMC Isilon, zaprojektowanej na potrzeby przedsiębiorstw, które chcą zarządzać swoimi danymi, a nie swoją pamięcią masową. Rozwiązania Isilon są łatwe w użytkowaniu, niezależnie od wielkości dodanej pamięci, wymaganej wydajności, czy też przyszłych zmian potrzeb biznesowych. Skalowalna pamięć NAS EMC Isilon zapewnia wsparcie dla szerokiej gamy standardowych protokołów komunikacji, w tym NFS, SMB, HTTP, FTP, dostęp do obiektów w chmurze z użyciem interfejsu REST oraz natywnie do rozproszonego systemu plików Hadoop (HDFS). Pozwala to osiągnąć uproszczenie przepływów pracy, przyspieszenie biznesowych projektów analitycznych oraz wsparcie dla projektów związanych z infrastrukturą chmury. Efektem jest możliwość osiągnięcia większych korzyści z aplikacji i danych korporacyjnych. 

EMC Data Domain

Przedostatnia prezentacja poświęcona była uniwersalnemu medium backupowemu – EMC Data Domain – systemowi pamięci masowej z deduplikacją, który zrewolucjonizował proces tworzenia kopii zapasowych, archiwizowania danych i odzyskiwania sprawności po awarii przez zastosowanie bardzo szybkiej deduplikacji przed zapisem. Systemy Data Domain można wykorzystywać zarówno na potrzeby małych, zdalnych lokalizacji, jak i wysoce skalowalnych systemów zabezpieczania kopii zapasowych i danych archiwalnych w centrach danych dużych korporacji. Dzięki obniżeniu od 10 do 30 razy wymagań dotyczących pamięci masowej kopii zapasowych oraz pięciokrotnemu obniżeniu wymagań dotyczących pamięci masowej archiwów, systemy Data Domain umożliwiają znaczące zmniejszenie powierzchni zajmowanej przez pamięć masową na potrzeby typowych zestawów danych przedsiębiorstwa.

EMC VSPEX BLUE

Ostatni panel zatytułowany był „IT nowej generacji – zrób pierwszy krok!” i poświęcony został rozwiązaniu EMC VSPEX BLUE – elastycznej, skalowalnej i niezawodnej infrastrukturze hiperkonwergentnej do środowisk obliczeniowych obsługujących użytkowników końcowych. Wszechstronne urządzenie infrastrukturalne eliminuje wąskie gardła i zdarzenia powodujące duże opóźnienia, takie jak natłok w układzie wejścia-wyjścia spowodowany równoczesnym logowaniem się wielu użytkowników, procesami startu i skanowaniem antywirusowym. W rezultacie użytkownicy nie tracą dostępu do potrzebnych aplikacji i danych. Urządzenie EMC jest przede wszystkim oparte na niezawodnych serwerach z procesorami Intel Xeon oraz zintegrowane z oprogramowaniem VMware na poziomie jądra systemu. Ta głęboka integracja zapewnia znakomitą wydajność, dostępność i sprawność operacyjną infrastruktury VDI oraz innych kluczowych aplikacji.

Podsumowanie

Konferencja stanowiła doskonałą okazję do pogłębienia wiedzy na temat nowych rozwiązań w obszarze backupu i pamięci masowych, wymiany doświadczeń, dyskusji oraz zacieśnienia współpracy. Wnioski ze spotkania posłużyły nam nie tylko do poznania aktualnych trendów branżowych, ale również potrzeb i oczekiwań naszych klientów, co zaowocuje jeszcze bardziej kompleksową ofertą, uwzględniającą określone zapotrzebowanie klientów. 

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom spotkania za aktywny udział, a prelegentom: Arturowi Wałaszkowi i Radosławowi Piedziukowi, współorganizatorom: firmom EMC i Arrow ECS oraz agencji VIVRE event marketing za współpracę i pomoc w organizacji wydarzenia.