Audyty bezpieczeństwa

Mając na uwadze nieustanny rozwój technik przeprowadzania ataków, a także uwzględniając fakt, że cyberprzestępcy coraz precyzyjniej dobierają sobie cele, wprowadziliśmy do naszej oferty audyty bezpieczeństwa. Ich podstawową rolą jest szczegółowa analiza zabezpieczeń w organizacji. Audyty bezpieczeństwa mają również za zadanie wskazać obszary systemu informatycznego firmy, które są niedostatecznie zabezpieczone bądź w największym stopniu narażone na atak.

Złośliwe oprogramowanie nieprzerwanie penetruje zarówno zabezpieczenia sieci, jak i punktów końcowych. Dzieje się tak nawet w przypadku, gdy stosowane są różnego typu zabezpieczenia. Natężenie ataków w połączeniu z rozwojem nowoczesnych technologii powoduje, że nieustannie zmienia się podejście do kwestii bezpieczeństwa. Dlatego ważne jest, by pełną świadomość zagrożeń oraz konsekwencji, będących następstwem ewentualnych incydentów, miały nie tylko działy IT, ale również kadra menadżerska.

audyty bezpieczeństwa
Audyty bezpieczeństwa mają za zadanie wskazać obszary systemu informatycznego firmy, które są niedostatecznie zabezpieczone bądź w największym stopniu narażone na atak.
Audyty bezpieczeństwa, które oferujemy klientom:
Testy penetracyjne systemów IT

realizowane m.in. poprzez:

Testy penetracyjne aplikacji

w tym:

Testy penetracyjne infrastruktury

w tym:

Audyty konfiguracji bezpieczeństwa
Audyty konfiguracji kodu źródłowego
RED TEAM – weryfikacja zabezpieczeń organizacji poprzez próby ataków za pomocą dowolnych technik

w szczególności

Testy socjotechniczne

– weryfikacja poziomu bezpieczeństwa firmy, bezpośrednio zależnego od jej pracowników

Audyt bezpieczeństwa według normy ISO 27001

(weryfikacja poziomu bezpieczeństwa informacji przetwarzanej w organizacji)

Audyt RODO

Testy, które przeprowadzamy w ramach audytów bezpieczeństwa, zakończone są precyzyjnymi raportami. Znajdują się w nich informacje o zidentyfikowanych lukach, w tym wynikających z błędów w architekturze systemu. Jednocześnie, w przypadku wykrycia krytycznych podatności, klient informowany jest na bieżąco.

Przeprowadzaniem testów w ramach audytów bezpieczeństwa zajmują się eksperci posiadający doświadczenie, wiedzę i wysokie kwalifikacje. Nasi specjaliści dysponują następującymi certyfikatami:

  • OSCE – Offensive Security Certified Expert
  • OSCP – Offensive Security Certified Professional
  • CISSP – Certified Information Systems Security Professional
  • CEH – Certified Ethical Hacker
  • CISM – Certified Information Security Manager
  • CISA – Certified Information Systems Auditor